Helpcentrum

Reeds geïmporteerde contacten updaten

Geen reacties

Je kunt bijkomende velden toevoegen aan bestaande contacten of reeds geïmporteerde contacten updaten, ook wanneer de enquête al gelanceerd of afgesloten is.

Je contacten zullen geen nieuwe uitnodiging krijgen.

Eén contact updaten

Als je slechts voor een of twee contacten de gegevens wil wijzigen, kun je deze individueel bewerken.

 1. Ga naar de enquête.
 2. Klik op Distributie en dan op een van volgende opties
  • E-mail
  • Papier
  • SMS
 3. Klik op Contacten.
 4. Zoek het desbetreffende contact en klik op Acties naast zijn of haar naam.
 5. Klik op Wijzig contact.
Wijzig contact
 1. Wijzig de nodige gegevens of voeg informatie toe aan lege velden.
 2. Klik op Opslaan.

Het contact wordt nu geüpdatet. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk zichtbaar in de enquête en de rapporten. Herhaal deze stappen voor andere contacten indien nodig.

Meerdere contacten tegelijk updaten

Als je alle contacten of een groot deel ervan moet updaten, kun je deze simpelweg opnieuw importeren, uiteraard met de aangepaste informatie.

Om er zeker van te zijn dat je de juiste kolommen terug importeert, kun je je contacten eerst exporteren.

Wanneer je contactpersonen uit de enquête exporteert, heeft elk contact (met of zonder e-mailadres) ook een contact-ID. Wanneer je dit bestand opnieuw importeert met de juiste informatie, wordt de update uitgevoerd op basis van dit contact-ID. Hiermee kan je contacten updaten zonder een e-mailadres.

Tip! Importeer enkel de kolommen die moeten gewijzigd worden en de kolom met de e-mailadressen (daaraan worden de contactpersonen herkend). De andere kolommen blijven dan ongewijzigd.

 1. Ga naar de enquête.
 2. Klik op Distributie en daarna op E-mail.
 3. Klik op Contacten.
 4. Klik op download-icon-no-arrow-transparant in de rechterbovenhoek om de contacten te exporteren.
 5. Je krijgt nu een .csv-bestand met alle contacten. Verbeter de nodige data of voeg nieuwe data toe en sla het bestand op op je computer.
 6. Ga terug naar het contactenoverzicht in de enquête en klik op de blauwe plus in de linkerbovenhoek.
 7. Klik op Contacten importeren.
 8. Selecteer je bestand met de geüpdate contactpersonen, of sleep het bestand hier naartoe.
bestand selecteren of slepen
 1. Klik op Uploaden.
 2. Selecteer het Werkblad waarop de geüpdate contacten staan.
 3. Selecteer via de keuzelijst boven elke kolom welke informatie je wenst te importeren. Aangezien je een geëxporteerd bestand gebruikt als basis, zullen de meeste kolommen reeds de correcte veldnamen bevatten.
velden selecteren bij import
 1. Selecteer het rijnummer waarvan de import moet starten en klik op Volgende.
importeer vanaf rij...
 1. Selecteer alle benodigde instellingen in de Opties tab.
 2. Voor de optie Hoe moeten we bestaande e-mailadressen behandelen? kies je de eerste optie:
bestaande adressen updaten
 1. Klik op Volgende.
 2. je kunt deze importinstellingen opslaan in een configuratie of – als je bij de velden een configuratie hebt gebruikt – de ingestelde configuratie updaten.
 3. Klik op Volgende.
 4. Verifieer alle gekozen instellingen en klik op Import starten.

Alle bestaande contacten worden nu overschreven met de wijzigingen die je hebt gedaan. Deze actie heeft geen invloed op de statussen van de contacten in de enquête. Dit betekent dat bestaande contacten géén nieuwe e-mailuitnodiging of herinnering zullen ontvangen. Enkel nieuwe contacten zullen een uitnodiging krijgen, op voorwaarde dat de enquête live staat.

Van zodra de import is voltooid, krijg je hiervan een melding via e-mail. Ondertussen kun je gewoon verder werken in de tool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.