Helpcentrum

Optimale steekproefgrootte

Als u een enquête uitvoert, is dit meestal om een representatief beeld te krijgen over een aantal variabelen of stellingen bij een bepaalde doelgroep of populatie.  Omdat het omwille van praktische redenen (te groot, te duur, te tijdrovend,…) vaak moeilijk is om de ganse populatie te bevragen, wordt er dan gebruik gemaakt van een steekproef.  Dit is een selectie van de populatie, zodanig gekozen dat ze de populatie zo goed mogelijk weerspiegelt.

Het is van groot belang dat u een correcte steekproefgrootte gebruikt.  Indien uw steekproef te groot is, zorgt dit voor onnodige kosten en tijdverlies.  Is uw steekproef te klein, dan zijn de resultaten niet statistisch significant en kunnen er geen betrouwbare conclusies aan gekoppeld worden.

Er bestaan verschillende steekproefmethodes, een veelgebruikte is de aselecte (of random) steekproef, waarbij alle eenheden uit de populatie evenveel kans hebben om in de steekproef terecht te komen.  Op de support pagina van onze site vindt u een handige tool om eenvoudig zelf de minimale steekproefgrootte te berekenen voor een project gebaseerd op een aselecte steekproef.  Dit gebeurt aan de hand van een aantal parameters die u dient in te voeren :

1. De grootte van de populatie

Hier geeft u in hoeveel mensen de groep bevat die door uw steekproef moet worden vertegenwoordigd.  Bij een werknemersenquête is de populatie bijvoorbeeld het totale personeelsbestand.  Eens de populatiegrootte boven de 20.000 komt, zal de steekproefgrootte niet veel meer wijzigen.

2. De gewenste foutenmarge

Dit is de positieve of negatieve afwijking die u toestaat op het bekomen steekproefresultaat, d.w.z. de nauwkeurigheid die u vooropstelt.  Stel dat in uw steekproefonderzoek 40% van de respondenten positief antwoordt op een bepaalde stelling, dan heeft u bij een foutenmarge van 2% de zekerheid dat tussen de 38% en 42% positief zou geantwoord hebben indien u de vraag aan de totale populatie had gesteld.  Hoe kleiner de toegestane foutenmarge, hoe groter uw steekproef zal moeten zijn.

3. Het gewenste betrouwbaarheidsniveau

Het betrouwbaarheidsniveau geeft aan hoe zeker u kunt zijn van de foutenmarge, en vertelt m.a.w. hoe vaak het werkelijke percentage van de populatie dat een bepaald antwoord zou kiezen, binnen de foutenmarge ligt.  In marktonderzoek worden de foutenmarges over het algemeen berekend op een betrouwbaarheidsniveau van 95%.  Dit betekent dat een onderzoeksuitkomst in 19 van de 20 gevallen conform de realiteit is.  Een hoger betrouwbaarheidsniveau (bv 99%) vereist logischerwijze een grotere steekproef.

Als u de steekproefgrootte berekend hebt, dient u natuurlijk nog na te gaan hoeveel enquêtes u moet versturen om dit aantal te bereiken.  Dat hangt af van de ingeschatte respons.  Stel dat uw steekproef uit 100 mensen moet bestaan, en u verwacht een respons van 20%, dan dient u 500 enquêtes uit te sturen.

Als u na afloop van uw onderzoek het werkelijk aantal respondenten kent, kunt u aan de hand hiervan ook de effectieve foutenmarge berekenen gelinkt aan een bepaald betrouwbaarheidsniveau.

Onthoud wel dat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid zoals gezegd alleen geldig zijn bij een representatieve steekproef die aselect (random) is uitgevoerd. Bovendien dient er bij de eigenschap (variabele) die u onderzoekt sprake te zijn van een normale verdeling.  Voor steekproeven groter dan 30 zal de normale verdeling meestal een goede benadering vormen van de eigenlijke verdeling (zie ook de centrale limietstelling).  Voor kleinere steekproefgroottes geldt dit niet en is de studentverdeling meer aangewezen. Hiervoor is de berekeningstool op de site bijgevolg niet geschikt.

 

Gerelateerde artikels

188 comments

Doe mee aan de conversatie
 • Dennie - april, 2020 reageer

  Ik wil voor een klanttevredenheidsonderzoek met een klantendatabase van ongeveer 800 personen een enquête gaan houden. Welke cijfers dien ik hier van voor te gebruiken om de betrouwbaarheid te waarborgen ?

  Gert Van Dessel - mei, 2020 reageer

  Dennie,

  Je kan onze steekproefcalculator gebruiken om je steekproef te bepalen op basis van de betrouwbaarheid en foutenmarge die je wil toestaan.
  Vaak wordt er gewerkt met betrouwbaarheid 95% en een foutenmarge van 5%. Voor een populatie van 800 kom je dan op een steekproef van 260 klanten die je onderzoek moeten invullen.

 • Michael - april, 2019 reageer

  Beste,

  Voor een onderzoek onder het personeel binnen de organisatie waar ik werk wil ik een enquête afnemen.
  De organisatie bestaat uit ongeveer 80 medewerkers. Nu is mijn vraag, hoe veel medewerkers dienen minimaal de enquete in te vullen, zodat ik de resultaten mag gebruiken?

  Alvast bedankt!

  Gert Van Dessel - mei, 2019 reageer

  Dag Michael,

  Dat hangt af van de foutenmarge die je wil tolereren.
  In principe zijn je resultaten steeds bruikbaar, maar je moet wel rekening houden met een bepaalde foutenmarge vooraleer je conclusies mag trekken voor je ganse populatie.

  Stel bv. dat je 40 antwoorden verzamelt, dan komt dat overeen met een foutenmarge van 11% bij 95% betrouwbaarheid (check onze steekproefcalculator voor andere aantallen).

  Dit betekent dat, indien bv. 30% van je steekproef een bepaalde antwoordoptie selecteert, het effectieve aantal voor de ganse populatie tussen de 19% en 41% zal liggen met 95% betrouwbaarheid (dus 19 van de 20 keer).

 • Matthijs - april, 2019 reageer

  Beste lezer,

  Ik heb een enquete afgenomen binnen een organisatie m.b.t. een bepaald onderwerp. De respondenten zijn de stakeholders aangaande dit onderwerp. Dit betekent dus dat ik 100% (n=24) van de populatie een enquete heb verstuurd. Maar wanneer heb ik genoeg respons om te zeggen dat de antwoorden gelden voor alle 24 stakeholders? Ik verwacht namelijk ongeveer 20 reacties maar vertegenwoordigen zij de populatie?

  Mvg,

  Matthijs

  Gert Van Dessel - april, 2019 reageer

  Beste Matthijs,

  Als je onze standaard steekproefcalculator gebruikt, zal je zien dat 20 respondenten voor een populatie van 24 neerkomt op een foutenmarge van 9% bij 95% betrouwbaarheid.

  Voor zeer kleine populaties zoals deze van jou gelden er wel specifieke statistische regels, daarvoor kan je een best terecht op een gespecialiseerd statistisch forum (bv. Linkedin group Research, Methodology, and Statistics in the Social Sciences)

 • Milou - maart, 2019 reageer

  Beste,

  Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van 2 enquetes. Eén enquete uit 2017 en één enquete die is uitgevoerd begin 2019. In deze enquete zijn de dezelfde vragen gesteld, dus kunnen er vergelijkingen gemaakt worden. Echter is de enquete uit 2017 ingevuld door 214 respondenten en de enquete uit 2019 door 393 respondenten. Hoe kan ik hier een goede vergelijking van maken?

  Ik hoop dat je mij kunt helpen!

  Met vriendelijke groet,

  Milou

  Gert Van Dessel - april, 2019 reageer

  Beste Milou,

  Je kan deze perfect vergelijken en nagaan of er statistisch significante verschillen zijn tussen de resultaten door gebruikt te maken van een t-toets.
  In dit geval dien je de ‘independent samples t-test’ te gebruiken. Voor meer detail raad ik aan even online hierop te zoeken, je zal zien dat er ook diverse online calculators beschikbaar zijn.
  Of als je bv. SPSS hebt, kan je de analyse daar doen.

 • carmen - februari, 2019 reageer

  Hallo,

  Is er een verschil in het aantal respondenten bij een kwalitatief of kwantitatief onderzoek?
  Ik doe namelijk een onderzoek over de website van een theater en wil onderzoeken hoe de website verbeterd kan worden en of er met een nieuwe website meer kaarten verkocht kunnen worden via de website in plaats van telefonisch.
  de populatie is denk ik 119.724 (tot. aantal bezoekers in 2018). Moet ik een kwalitatief onderzoek uitvoeren of een kwantitatief en hoe bereken in de steekproef dan?

  Gert Van Dessel - februari, 2019 reageer

  Carmen,

  Daar is inderdaad een verschil tussen.

  Vaak wordt er gestart met kwalitatief onderzoek in een exploratieve fase om meer inzicht te krijgen in welke hypotheses je juist wil gaan onderzoeken.
  Dat gebeurt meestal via focusgroepen of individuele interviews. De steekproef hier is vrij beperkt (bv. een 20-tal respondenten in totaal), ook gezien de hoge kost die hiermee gepaard gaat.

  In een volgende fase ga je dan de hypotheses en ideeën die voortvloeien uit het kwalitatief onderzoek testen via kwalitatief onderzoek.
  De grootte van de steekproef wordt hier bepaald door de populatie, het betrouwbaarheidsniveau en foutenmarge die je wil toestaan.

  Om dit te berekenen kan je gebruik maken van onze steekproefcalculator .
  Voor een populatie van 119.724, betrouwbaarheidsniveau 95% en foutenmarge 5% zal je steekproef 383 zijn.

 • Susan - februari, 2019 reageer

  Hallo,
  Voor mijn onderzoek Professionaliseren in het primair onderwijs heb ik 621 respondenten (totaal aantal werknemers bij een schoolorganisatie) gevraag om deel te nemen aan de enquête. Ik heb een respons van 22% oftewel 138 personen.
  Kan ik zeggen dat mijn onderzoek representatief is voor deze schoolorganisatie?

  Gert Van Dessel - februari, 2019 reageer

  Dag Susan,

  De grootte van je steekproef en representativiteit zijn 2 verschillende begrippen.

  Laat ons beginnen met de steekproefgrootte: een steekproef van 138 op 621 komt overeen met een foutenmarge van 7,4% bij 95% betrouwbaarheid.
  Dat betekent dat, wanneer bv. 60% van jouw steekproef een bepaalde antwoordoptie selecteert, dit voor de ganse populatie 19 op 20 keer (of 95% van de gevallen) zal liggen tussen de 52,6% en 67,4%.

  Dat zegt helemaal niets over de representativiteit van je steekproef. De populatie kan bv. uit 50% mannen en 50% vrouwen bestaan, terwijl je steekproef enkel uit vrouwen bestaat.
  Ze kan dan wel voldoende groot zijn, maar is helemaal niet representatief in dit geval.

 • Brecht - januari, 2019 reageer

  Hallo,

  Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik een populatie van 14000. Ik zou voor een confidence level van 95% en fout marge van 5% 374 respondenten moeten hebben. Echter heb ik 260 respondenten. Welke formule moet ik nu toepassen voor de foutmarge?

  Mvg,

  Gert Van Dessel - januari, 2019 reageer

  Beste Brecht

  De berekening van de steekproefgrootte gebeurt via volgende formule:

  Eerst bereken je de sample size (SS).
  SS = (Z-score)² * p*(1-p) / (foutmarge)²
  Z-score = meestal neemt met betrouwbaarheid 95% en is de overeenkomstige Z-score 1,96
  Als de proportie p niet bekend is, is het gebruikelijk hiervoor 0,5 te nemen (zo krijg je de maximale steekproef).
  Na berekening van de sample size dien je te corrigeren als je de totale populatie kent
  SSadjusted = (SS) / (1 + [(SS – 1) / populatie])
  Toegepast op jouw case en als we de foutenmarge op 5% nemen:
  SS = (1,96²) * 0,5*0,5 / 0,05² = 384,2
  SSadj. = 384,2 / (1 + [(384,2-1) / 14000] = 374

  Als je nu weet dat SSadj.in jou geval = 260 kan je via deze formules terugrekenen om de foutenmarge te detecteren.
  Eerst bereken je SS uit volgende vergelijking:
  260 = SS / (1 + [(SS-1) / 14000]
  Na wat rekenwerk haal je hieruit dat SS = 264,9
  Dan bereken je de foutenmarge uit volgende vergelijking:
  264,9 = (Z-score)² * StdDev*(1-StdDev) / (foutmarge)²
  264,9 = 1,96²*0,5²/foutmarge²
  > foutmarge = 0,062

  Je foutenmarge voor n = 260 bedraagt dus 6,02%.

  Je kan dit ook terugvinden via onze steekproefcalculator

 • Bob Heutink - januari, 2019 reageer

  Beste,

  Voor mijn scriptie wil ik een enquête uitzetten onder 320 medewerkers. De enquête zal gericht zijn aan al deze 320 medewerkers. Ik wil graag berekenen hoeveel enquêtes ik tenminste moet ontvangen wil ik betrouwbare respons krijgen. Mijn steekproefomvang zal dan denk ik zijn 320 omdat ik ze allemaal wil bevragen en ik denk dat dit zich dan kenmerkt als een selecte steekproef. Klopt dit en hoe bereken ik mijn respons dan?

  Ik hoop van u te horen.

  Met vriendelijke groet

  Bob

  Gert Van Dessel - januari, 2019 reageer

  Beste Bob,

  Je steekproefomvang zal geen 320 zijn, tenzij iedereen zou antwoorden uiteraard.
  Je steekproef is het effectief aantal antwoorden dat je zal ontvangen.
  Je populatie is dan 320; tenzij deze 320 al een selectie zijn van een grotere populatie.
  Als die 320 medewerkers je volledige populatie vormen, dan heb je bij betrouwbaarheid 95% en foutenmarge 5% een steekproef nodig van 175 respondenten.
  Je kan dit altijd narekenen via onze steekproefcalculator

 • Jasper - december, 2018 reageer

  Hallo,

  Ik heb voor mijn onderzoek 261 enquêtes verstuurd naar mijn totale doelgroep. Uiteindelijk hebben 137 deelnemers het ingevuld wat neerkomt op een respons van 52% en een foutenmarge van 5,78% bij een betrouwbaarheid van 95%, wat volgens mij prima is.

  Nu is mijn vraag hoe ik de foutenmarge bereken als ik de doelgroep in twee groepen splits (dit is noodzakelijk voor mijn onderzoek). De twee groepen zijn verdeeld in 72 deelnemers (groep 1) en 65 deelnemers (groep 2). Kan ik in mijn scriptie de foutenmarge van 5,78% gebruiken voor die twee groepen of kan dat alleen voor de 137?

  Groep 1 heeft 143 deelnemers en groep 2 heeft 118 deelnemers.

  Alvast bedankt voor uw hulp!

  Groet, Jasper

  Gert Van Dessel - december, 2018 reageer

  Jasper,

  Als je aparte conclusies wenst te gaan trekken voor deze 2 groepen (en deze dus als 2 aparte populaties gaat beschouwen), dan ga je hiervoor inderdaad opnieuw de foutenmarges moeten berekenen.
  Deze zullen hoger liggen dan deze voor de totale populatie.

 • Charelle - december, 2018 reageer

  Hi,

  Ik weet niet of hier nog op gereageerd wordt. Maar het lukt mij niet om meer enquêtes ingevuld te krijgen. Het betreft een populatie van 2178 in nederland. En ik heb maar 22 reacties terug gekregen. Het betreft oorspronkelijk ook wel alleen de tienermoeders in Haaglanden maar hier is geen concreet aantal van te vinden. Hoe kan ik dit verantwoorden?

  Gert Van Dessel - december, 2018 reageer

  Charelle,

  Met deze aantallen zit je op een foutenmarge van 21% bij 95% betrouwbaarheid en zal je dus inderdaad weinig statistisch significante conclusies kunnen trekken.

 • Fleur - oktober, 2018 reageer

  Hi,

  Ik heb een vraagje. Ik doe een onderzoek naar expats. De populatie bestaat uit 145.900 personen. Ik heb een enquête uitgezet. Hiermee heb ik in totaal 318 respondenten. Echter is er veel missing. Hierbij heeft 272 personen de enquète goed ingevuld. Daarmee heb ik dacht ik 90% betrouwbaarheid behaald. Als je 90% betrouwbaarheid hebt, geldt dan direct een foutmarge van 10%? Of kan de foutmarge bij een betrouwbaarheid van 90% ook 5% zijn?

  Met vriendelijke groet,
  Fleur Roelofs

  Gert Van Dessel - november, 2018 reageer

  Dag Fleur,

  Betrouwbaarheid en foutenmarge zijn 2 verschillende concepten.
  De foutenmarge geeft aan tussen welke 2 grenzen je resultaat zal liggen voor de ganse populatie als je vertrekt van het steekproefresultaat.
  De betrouwbaarheid geeft aan met welke ‘zekerheid’ je dat kan zeggen.
  Je kan bv. de foutenmarge berekenen bij betrouwbaarheid 95% of 99%

  Concreet toegepast op jou voorbeeld:

  Met een steekproef van 318 op een populatie van 145900 heb je, bij betrouwbaarheidsniveau 95% een foutenmarge van 5,5%. Bij betrouwbaarheidsniveau 99% is de foutenmarge 7,2%.
  Stel bv. dat 60% van je steekproef een bepaalde antwoordoptie selecteert. Dat betekent dat je met betrouwbaarheid 95% kan zeggen dat het reële percentage voor je ganse populatie zal liggen tussen de 54,5% en 65,5%.
  En je kan met 99% zekerheid stellen dat dit tussen de 52,8% en 67,2% ligt voor je populatie.

 • cher - juli, 2018 reageer

  Beste didier,

  Voor mijn onderzoek heb ik twee verschillende groepen geënquêteerd:
  – 284 huidige bezoekers
  – 100 potentiële bezoekers
  – De populatie betreft 204.000 mensen

  Is dit voldoende om uitspraken over te doen? En hoe zit het precies met de marges?

  Mvg,

  Cher

  Gert Van Dessel - juli, 2018 reageer

  Beste Cher,

  Als je de huidige en potententiële bezoekers als 1 groep beschouwd, dan zit je met 384 respondenten op een foutenmarge van 5% bij 95% betrouwbaarheid.
  ALs je uitspraken wil doen over de groepen apart, dan komt N = 100 overeen met een foutenmarge van 10%, N = 284 geeft een foutenmarge van 6%.
  Je kan dit checken met onze steekproefcalculator.

 • ella - mei, 2018 reageer

  Hallo,

  Ik had een vraagje. Voor mijn scriptie heb ik een aselecte steekproef gedaan. Het gaat hier bij mij niet zozeer om aantal respondenten omdat ik een databestand van inkoopfacturen heb. Ik heb een databestand met 823 inkoopfacturen. Uit theorie ben ik achter gekomen dat de meeste voorkomende foutmarges op 3/5 en 7% wordt vastgesteld. Via een steekproefcalculator heb ik het volgende aangegeven; foutmarge 7%, betrouwbaarheid 93% (kan dat?) en spreiding 50% ik kom uit op een steekproefomvang van 140. Nu wil ik dit herrekenen met een statistische formule. Ik heb de formule toegepast die nodig is bij een eindige steekproef. Ik kom er alleen niet uit omdat ik de standaardafwijking niet weet bij betrouwbaarheid 93% hoe bereken ik dit? en of is er hiervoor een tabel beschikbaar?

  Gert Van Dessel - juni, 2018 reageer

  Beste Ella

  De berekening van de steekproefgrootte gebeurt via volgende formule:

  Eerst bereken je de sample size (SS).
  SS = (Z-score)² * p*(1-p) / (foutmarge)²
  Z-score = meestal neemt met betrouwbaarheid 95% en is de overeenkomstige Z-score 1,96
  Als je een betrouwbaarheid van 93% wil, is de overeenkomstige Z-score 1,81
  Als de proportie p niet bekend is, is het gebruikelijk hiervoor 0,5 te nemen (zo krijg je de maximale steekproef).
  Na berekening van de sample size dien je te corrigeren als je de totale populatie kent (823 inkoopfacturen in dit geval)
  SSadjusted = (SS) / (1 + [(SS – 1) / populatie])
  Toegepast op jouw 1e voorbeeld en als we de foutenmarge op 5% nemen:
  SS = (1,81²) * 0,5*0,5 / 0,05² = 327,6
  SSadj. = 327,6 / (1 + [(327,6-1) / 823] = 234,5

  Als je nu weet dat SSadj. = 140 kan je via deze formules terugrekenen om de foutenmarge te detecteren.
  Eerst bereken je SS uit volgende vergelijking:
  140 = SS / (1 + [(SS-1) / 823]
  Na wat rekenwerk haal je hieruit dat SS = 168,5
  Dan bereken je de foutenmarge uit volgende vergelijking:
  168,5 = (Z-score)² * StdDev*(1-StdDev) / (foutmarge)²
  168,5 = 1,81²*0,5²/foutmarge²
  > foutmarge = 0,0697

  Je foutenmarge voor n = 140 bedraagt dus 6,97%.

  Je kan dit ook terugvinden via onze steekproefcalculator

 • Ryan - januari, 2018 reageer

  Beste,
  Voor mijn afstuderen komt de steekproefcalculator uit op 381 (op basis van een foutenmarge van 5%, betrouwbaarheid van 95%, populatie van 43.002 en een spreiding van 50%). Echter wil ik gezien de tijdsduur van mijn scriptie uitgaan van 120. Wat zijn de gevolgen hiervan? Kan ik nu iets zeggen over de uitkomsten van mijn statistische toetsingen?

  Mvg,

  Ryan

  Maarten Marijnissen - januari, 2018 reageer

  Dag Ryan,

  Omdat je steekproef van 120 eigenlijk te klein is voor deze populatie, stijgt de foutenmarge. In dit geval bedraagt deze 8,93%. Dit cijfer toont je in welke mate de antwoorden van de steekproef kunnen verschillen van de totale populatie. Zo kan je met minder zekerheid uitspraken doen over de populatie. Vermeld dus zeker steeds de foutenmarge als je wil veralgemenen.

  Veel succes!

 • Suzan - november, 2017 reageer

  Goedemorgen,
  voor een scriptie heb ik een vragenlijst/klanttevredenheidsonderzoek verzonden naar 95 personen. reactie ontvangen van 20 personen. kan ik dit als betrouwbaar onderzoek aanmerken, omdat ik met de formule uit kom dat ik respons van 85 personen nodig heb?
  Mvg, Suzan

  Gert Van Dessel - november, 2017 reageer

  Suzanne,

  Als die 95 personen je ganse populatie zijn (het totale klantenbestand van de winkel/dienst die je wil onderzoeken) dan komt een steekproef van 20 personen overeen met een foutenmarge van 19,6% bij 95% betrouwbaarheid. dat betekent dat wanneer bv. 40% een antwoordoptie selecteert, dit in de realiteit voor je populatie tussen de 20,4% en 59,6% zal liggen in 95% van de gevallen. Als die 95 personen maar een deel van het klantenbestand vormen, ligt de foutenmarge uiteraard nog hoger.

 • Roxanne - juni, 2017 reageer

  Hallo Maarten,

  Ik ben bezig met het schrijven van mijn scriptie. Van mijn begeleider heb ik de feedback gekregen dat voor mijn steekproef de betrouwbaarheid niet is gehaald. Nu kom ik er zelf niet uit, dus ik hoop dat jij mij kan helpen.

  Mijn onderzoek is een kwalitatief onderzoek geweest, waarbij alle medewerkers van de organisatie de gelegenheid hebben gekregen om een online enquête in te vullen. Mijn steekproef berekening was een betrouwbaarheid van 90%, 5 % foutenmarge en een respons van 229. Uiteindelijk heb ik van 227 medewerkers een reactie gehad. Wat doet dit met de betrouwbaarheid van mijn onderzoek? En omdat het veelal gaat om persoonlijke meningen, heeft dit nog invloed op de betrouwbaarheid?

  Ik hoop dat je me kan helpen.

  Met vriendelijke groet,
  Roxanne

  Maarten Marijnissen - juni, 2017 reageer

  Dag Roxanne,

  Wij bij CheckMarket zijn gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek, maar ik wil je graag verder helpen.

  Wanneer je kwalitatieve data verzamelt, zijn er geen specifieke regels voor de steekproefgrootte. Het is vooral belangrijk dat je genoeg feedback krijgt op je vragen, en alle mogelijke percepties aan bod zijn gekomen. Als je geen toegevoegde informatie krijgt bij nieuwe interviews, dan is je steekproef groot genoeg. In de literatuur over steekproeven zijn verschillende aanbevelingen gedaan, gaande van 20 tot 50 interviews.

  De antwoorden van je enquête, al zijn het persoonlijke meningen, doen nooit ter zake als het gaat om representativiteit.

  Je kan best even ten rade gaan bij je begeleider en vragen om extra feedback, want volgens mij is dit al een heel grote steekproef voor een kwalitatief onderzoek. :)

  Veel succes verder!

  Roxanne - juni, 2017

  Hallo Maarten,

  Hartelijk dank voor je reactie.
  Sorry ik denk dat ik het verkeerd verwoord heb zie ik nu (sorry scriptie-stress denk ik). Ik heb grotendeels een kwalitatief onderzoek gedaan wat is aangevuld met kwantitatief onderzoek, de online enquête. Ik ben er ook bij vergeten te vermelden dat de enquête is uitgestuurd naar 1450 medewerkers. Verandert dit nog iets in het antwoord dat je me hebt gegeven. Ik heb inderdaad ook al mijn onderzoeksdocenten geraadpleegd, maar tot op heden nog geen reactie helaas.

  Groet, Roxanne

  Maarten Marijnissen - juni, 2017

  Dag Roxanne,

  Geen erg hoor! ;)

  Als je uitspraken wil doen over de populatie van 1450 medewerkers heb je bij een betrouwbaarheidsinterval van 90% een foutenmarge van 5%, en dat is zeker aanvaardbaar.
  Qua grootte is dit dus zeker geen slechte steekproef. Vermeld zeker steeds de foutenmarge als je wil veralgemenen.

  Verder is het belangrijk dat verschillende eigenschappen van je populatie (geslacht, leeftijdscategorieën, afdelingen van de organisatie) zijn vertegenwoordigd in de steekproef.
  Misschien bedoelen ze dit?

  Veel succes nog met je scriptie!

  Roxanne - juni, 2017

  Hartelijk dank, hier kan ik verder mee. En hopelijk krijg ik nog bericht van mijn onderzoeksdocenten.

 • Fer - juni, 2017 reageer

  Hoi Maarten,

  Mijn populatie bestaat uit meer dan 20..000 mensen. Ik heb een respons van 90. Is dit voldoende om uitspraken te kunnen doen?

  Maarten Marijnissen - juni, 2017 reageer

  Hi,

  Dat wordt moeilijk, aangezien je een vrij hoge foutenmarge hebt van 10,31% bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%.
  Je kan dit berekenen met het tweede deel van onze steekproefcalculator.

  Hier kan je ook nalezen hoe je de foutenmarge moet interpreteren in je onderzoek.

  Veel succes!

  Fer - juni, 2017

  Hi Maarten,

  Bedankt voor je snelle reactie! Het is vrij moeilijk om aan respondenten te komen. Bij hoeveel respondenten kan je wel goede uitspraken doen?

  Maarten Marijnissen - juni, 2017

  Uitspraken kan je doen, maar ze kunnen helaas niet veralgemeend worden voor de hele populatie.
  Daarbij komt dan ook dat je populatie qua eigenschappen vertegenwoordigd moet zijn in je steekproef (bijvoorbeeld 40% mannen en 60% vrouwen). Dit is niet altijd eenvoudig.

  Bij een populatie van 20 000 mensen, een betrouwbaarheidsinterval van 95% en een foutenmarge van 5% (is vaak het maximum) is je ideale vereiste steekproefgrootte 377.

  Je kan met onze calculator steeds de foutenmarges berekenen voor verschillende steekproefgroottes, moest je nog respondenten gaan bijzoeken.

  Veel succes!

 • Graduate - mei, 2017 reageer

  Beste Maarten,

  Voor mijn afstudeeropdracht heb ik een enquete uitgezet onder de gehele populatie medewerkers (+/- 64) van mijn organisatie. Ik heb hier een respons van 37 op ontvangen. Is dit voldoende om goede uitspraken te kunnen doen?

  Maarten Marijnissen - mei, 2017 reageer

  Hallo,

  Voor deze steekproef heb je een foutenmarge van 10,55%.
  Dit cijfer toont je in welke mate de antwoorden van de steekproef kunnen verschillen van de totale populatie.

  Bijvoorbeeld: Wanneer 40% van je steekproef een bepaald antwoord geeft, kan je er met 95% zekerheid van uitgaan dat 29,45% tot 50,55% van de populatie hetzelfde antwoord geeft.

  Je kan dus zeker uitspraken doen, maar hou wel rekening met deze marge. Ik raad je aan om dit ook duidelijk in je rapportage te vermelden.

  Denise - oktober, 2017

  Hallo, ik heb een soortgelijke vraag. ik heb namelijk ook een enquete uitgezet bij de gehele populatie medewerkers (411) en tot nu toe 183 respons ontvangen. Mijn foutenmarge is 5,4%. Is dat voldoende? En kan je de berekening van je voorbeeld misschien toelichten? Ik begrijp niet helemaal hoe je aan 26,45% tot 50,55% komt.

  Maarten Marijnissen - oktober, 2017

  Hi Denise,

  Die foutenmarge is zeker aanvaardbaar. Ik zal dit toelichten aan de hand van een nieuw voorbeeld. :)
  Stel dat 40% van je respondenten (steekproef) akkoord gaat met een bepaalde stelling.
  Dan kan je er zeker van zijn dat dit geldt voor 34,6% (40 – 5,4) tot 45,4% (40+ 5,4) van je populatie medewerkers.

  Veel succes met je onderzoek!

 • Valerie - mei, 2017 reageer

  Hallo!

  Ik heb even een vraagje. Mijn onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 4 verschillende zorgorganisaties. Mijn survey zal uitgestuurd worden naar een selecte groep zorgmedewerkers binnen deze organisaties. Met een groepsgrootte van ongeveer 500-700 medewerkers per organisatie.

  Is mijn totale populatie dan de groepen zorgmedewerkers bij elkaar opgeteld of zijn het 4 aparte populaties?

  Met vriendelijke groet,

  Valerie Richelle

  Maarten Marijnissen - mei, 2017 reageer

  Dag Valerie,

  Je populatie is in dit geval het totaal van alle groepen.
  Als je deze groepen, dus de sub-populaties, onderling wil vergelijken, moeten deze steekproeven ook representatief zijn.

  Succes met je onderzoek!

 • Nicole - mei, 2017 reageer

  Voor mijn afstudeeronderzoek zit ik met een vraag..

  Aantal bedrijven (populatie) = 2016
  Met een foutenmarge van 5% en een betrouwbaarheidsniveau van 95% was mijn vereiste steekproefgrootte 323.
  Om de respons te behalen werd mij geadviseerd om de gehele populatie te benaderen.

  Het is mij helaas niet gelukt om de gehele populatie (2016) te benaderen.
  – De enquête is aan 404 bedrijven verstuurd.
  – Slechts 19 bedrijven hebben de enquête compleet ingevuld.

  Wat zijn hiervoor precies de gevolgen voor mijn onderzoek?

  Met vriendelijke groet,

  Maarten Marijnissen - mei, 2017 reageer

  Dag Nicole,

  Jammer van de lage respons!
  Voor deze steekproef is de foutenmarge 22,38%. Via deze foutenmarge kan je nagaan in welke mate de antwoorden van je steekproef kunnen verschillen van de totale populatie.
  Bijvoorbeeld: Wanneer 40% van je steekproef een bepaald antwoord geeft, kan je er met 95% zekerheid van uitgaan dat 17,62% tot 62,38% van de populatie hetzelfde antwoord geeft.

  Je kan nu dus helaas geen uitspraken doen die gelden voor je populatie.

 • Eline - februari, 2017 reageer

  Beste Didier / Maarten,
  Ik ben bezig met het voeren van interviews bij Nederlandse MKB’s. Alleen zie ik overal op internet alleen hoe je voor enquêtes de steekproefgrootte bepaalt. Weten jullie toevallig hoe deze bepaald kan worden voor interviews? Alvast bedankt.
  Groeten,
  Eline

  Maarten Marijnissen - februari, 2017 reageer

  Dag Eline,

  Wanneer je kwalitatieve interviews afneemt, zijn er geen specifieke regels voor de steekproefgrootte.

  Het is vooral belangrijk dat je genoeg feedback krijgt op je vragen, en alle mogelijke percepties aan bod zijn gekomen.
  Als je geen toegevoegde informatie krijgt bij nieuwe interviews, dan is je steekproef groot genoeg.
  Je kan je steekproef dus best gaandeweg bepalen, afhankelijk van de tijd en de middelen die je ter beschikking hebt.
  In de literatuur over steekproeven zijn verschillende aanbevelingen gedaan, gaande van 20 tot 50 interviews.

  Veel succes met je onderzoek!

 • hilal - december, 2016 reageer

  Dag Maarten,

  Ik vraag me af of je mij kan helpen. Ik heb een onderzoek uitgevoerd naar het imago van midden-kleinbedrijven in Almere en Lelystad. Hierbij is gebruik gemaakt van een steekproefkader met 1990 adressen. Echter hebben maar 61 (waarvan 57 volledig de enquete ingevuld). Hoe bepaal ik hoeveel respondenten ik nodig heb om een uitspraak te doen? Ik ga uit van 5% foutenmarge, 95% betrouwbaarheid. Ik vraag mij af of 57 respondenten genoeg zijn. Lijkt mij namelijk niet omdat de populatie 1990 is. Ik hoor graag of je mij kan helpen!

  Groet,
  Hilal

  Maarten Marijnissen - december, 2016 reageer

  Dag Hilal,

  Met deze kleine steekproef heb je een hoge foutenmarge van 12,8%. Dit percentage geeft aan in hoeverre de opinies van de steekproef verschillen van de populatie.
  Als bijvoorbeeld 45% van je steekproef akkoord gaat met een stelling, dan kan je stellen dat dit percentage voor de populatie tussen 32,2 en 57,8 ligt.
  Dit kan je ook zelf berekenen met het tweede deel van onze online calculator.

  Ik raad je aan om extra respondenten te verzamelen voor meer statistisch significante resultaten.
  Je kan bijvoorbeeld herinneringen versturen naar diegenen die je enquête nog niet hebben ingevuld.

  Veel succes!

  Hilal1 - december, 2016

  Hoi Maarten,

  Dankjewel voor je reactie! Ik heb al herinneringen verstuurd maar hij wordt gewoon niet ingevuld. Het gaat ook om een imago enquête waar geen stellingen in zijn verwerkt. Maar juist heel veel open vragen en een paar meerkeuzevragen. Zijn er geen andere regels voor b2b onderzoeken of maakt dat niet uit?
  Groet,
  Hilal

  Maarten Marijnissen - december, 2016

  Dag Hilal,

  Qua steekproeven en statistische significantie gelden er binnen kwantitatief onderzoek geen verschillende regels voor B2B of B2C.

  Je geeft aan dat je veel open vragen hebt gebruikt in je vragenlijst. Misschien is dit iets wat veel mensen heeft afgeschrikt bij het invullen van je enquête?
  Daarom raad ik aan om de enquête nog eens kritisch na te kijken, te herwerken en deze opnieuw te lanceren.
  Een andere vraagstelling, kortere pagina’s en een meer uitnodigende introductie kunnen al wonderen doen voor je responspercentage.

  Op onze blog kan je verschillende tips terugvinden voor enquêtes en uitnodigingen.

 • Lisa Schotman - december, 2016 reageer

  Beste Didier,

  Voor mijn onderzoek heb ik te maken met een selectieve steekproef binnen het kader van exploratief onderzoek. Mijn populatiegrootte is moeilijk aan te geven. Mijn leraar vertelde over de vuistregel dat je per kolom van de tabellen die je wilt maken, ongveer 90 respondenten moet hebben. Dus als de onafhankelijke variabele uit twee groepen zou bestaan heb je 180 respondenten nodig. Deze vuistregel kan ik alleen nergens vinden. Weet u waar ik deze informatie kan vinden?

  Alvast bedankt!

  Maarten Marijnissen - december, 2016 reageer

  Dag Lisa,

  Je kan verschillende vuistregels hanteren, maar uiteindelijk komt het altijd neer op de maximale foutenmarge die je wil toestaan voor een bepaald betrouwbaarheidsniveau.
  Hoe meer respondenten je hebt per subgroep, hoe kleiner de foutenmarge van je resultaat. Standaard hanteert men in marktonderzoek vaak een foutenmarge van 5% bij 95% betrouwbaarheidsniveau.
  Voor relatief grote populaties (>100,000) komt dit neer op +/- 385 respondenten. Hoe meer je binnen subgroepen gaat kijken, hoe kleiner je groep respondenten en hoe groter je foutenmarge gaat worden.

  Stel dat je populatie bestaat uit 50 000 mannen en 50 000 vrouwen, en in je steekproef heb je 192 respondenten per groep.
  Als je in totaliteit kijkt, zal je dan een foutenmarge hebben van 5%. Als je kijkt binnen de subgroepen, stijgt deze naar 7% (voor 95% betrouwbaarheid).

  Voor een foutenmarge van 5% binnen elke subgroep, zou je bijna 380 respondenten per groep moeten hebben. In de praktijk is dat niet altijd realistisch op gebied van tijd en budget.
  Met 90 respondenten voor een populatie van 50,000 komt je op een foutenmarge van 10%. Je kan gebruik maken van onze steekproefcalculator om zelf verschillende mogelijkheden uit te proberen.

  Veel succes met je onderzoek!

 • Bert - december, 2016 reageer

  Hallo,

  Voor mijn afstudeer scriptie doe ik een kwantitatief onderzoek. Mijn populatie is iets meer dan 500.000 en omdat ik de 384 respondenten niet ga halen, heb ik mijn betrouwbaarheidinterval omlaaggehaald naar 90%, als ik een foutmarge van 5% hanteer kom ik uit op 269 respondenten. Dit ga ik ik denk ik wel op tijd halen. zo ver snap ik het nog wel. Maar nu begint mijn leraar over het berekenen van mijn reactie percentage(en non-reactie percentage) en nauwkeurigheidsmarge (of is de laatst genoegde hetzelfde als foutmarge?) en aangeven hoe representatief mijn onderzoek is. Ik doe een proportioneel gestratificeerde aselecte steekproef aan de hand van enquêtes verspreid via het internet.
  Zou je mij met de voor mij drie onduidelijke begrippen kunnen helpen hoe ik dit moet berekenen en of kunnen verklaren?? Alvast bedankt!!

  Maarten Marijnissen - december, 2016 reageer

  Dag Bert,

  Het reactie- of responspercentage is het percentage van het aantal mensen die je enquête hebben ingevuld op het aantal personen waar je de enquête naar hebt gestuurd.
  Voor het non-responspercentage geldt dan uiteraard het omgekeerde. Dit zijn de mensen die je enquête niet hebben ingevuld of hebben afgehaakt.

  De nauwkeurigheidsmarge is inderdaad hetzelfde als de foutenmarge. Dit percentage geeft aan in hoeverre de antwoorden van je steekproef kunnen verschillen van de totale populatie. Het is dus een indicator voor representativiteit.

  Representativiteit moet je achteraf toetsen aan de hand van eigenschappen van je populatie. Stel dat er 45% vrouwen in je populatie zitten, dan moet dit ook zo weerspiegeld zijn in de steekproef.

  Veel succes met je scriptie!

 • Bas - november, 2016 reageer

  Beste,

  Ik heb een vraag betreft de steekproefgrootte berekenen voor een onderzoek. Ik heb de volgende gegevens ingevoerd:

  grootte populatie = 30 (in mijn geval zijn dit de totaal aantal actieve klanten)

  – foutenmarge = 5%
  – betrouwbaarheidsniveau = 95
  -vereiste steekproefgrootte komt neer op 28 (aantal respondenten)
  – geschatte responspercentage? Hoe bepaal ik dit? Stel ik zet dit op 25% dan moet ik 112 uitnodigingen versturen?

  Hoor graag of u wat meer duidelijkheid kan geven.

  Alvast bedankt!

  Mvg,

  Bas

  Maarten Marijnissen - november, 2016 reageer

  Dag Bas,

  Het geschatte responspercentage is in dit geval niet echt van toepassing, omdat je populatie en steekproef zo klein zijn.
  Je nodigt dus best alle klanten uit in de hoop dat ze je enquête allemaal zullen invullen.
  Bij 28 respondenten kan je dan conclusies trekken over je klantenpopulatie.

  Veel succes met je onderzoek!

 • Sander - november, 2016 reageer

  Goede middag,

  Ik wil onderzoeken welke motivaties de gemiddelde babyboomer in Nederland heeft om wel of geen Spotify te gebruiken. Hiervoor wil ik met een groep vrienden in een aantal steden in Nederland op straat gaan staan om enquetes af te nemen. De populatie is 2.500.000 en bij een BI van 95% en foutmarge van 5% heb ik dan 384 respondenten nodig.
  Nu zegt mijn docent dat ik als ik een dergelijke populatie wil onderzoeken dat ik enkel vragen kan stellen waar ja of nee op kan antwoorden. Dus bij complexere vragen zou ik een grotere steekproef nodig hebben hebben om representatief te zijn. Tevens zegt hij dat ik met geen mogelijkheid een a-selecte steekproef kan trekken op zon grote groep. Klopt dit?

  Alvast bedankt!

  gr Sander

  Maarten Marijnissen - november, 2016 reageer

  Hallo Sander,

  Om een aselecte steekproef te trekken moet je op voorhand de identiteit kennen van elk lid in de populatie. Dan pas kan je ad random gaan selecteren.
  Dit is dus heel duur en tijdrovend, dus in jouw geval niet de meest geschikte manier om een steekproef te bekomen.

  Als je mensen gaat bevragen op straat, maak je gebruik van een gemakkelijkheidssteekproef. Voor een exploratief onderzoek is deze methode geschikt, maar helaas kan je op basis van de resultaten geen uitspraken doen over de hele populatie. De kans is namelijk heel klein dat je steekproef qua leeftijd, geslacht, woonplaats etc. representatief is voor de populatie in je onderzoek.

  Wat de vragen betreft kan je vragen wat je wil, zolang je in het achterhoofd houdt dat je dit niet kan veralgemenen. Dit moet je dan ook vermelden bij je resultaten.

  Meer info over de verschillende steekproefmethodes kan je hier nalezen.

  Veel succes!

 • Jurgen Dhollander - oktober, 2016 reageer

  Beste Didier,

  Allereerst: wat goed dat jij belangeloos iedereen met vragen helpt.
  Ik ben bezig met een online onderzoek over internetgebruik gericht op ingenieurs en heb een bestand van 1.937 ingenieurs. Via sociale media heb ik ook promotie gemaakt voor de survey. Nu heb ik 2 vragen waar ik mee worstel.

  1) Betekent dit nu dat ik een oneindige populatie heb in plaats van een eindige (1.937 ingenieurs) omdat ik personen buiten het bestand benader via sociale media of oproep te reageren? En heb ik dus meer respons nodig?

  2) Omdat iedereen in het bestand benaderd is en ik geen invloed heb op wie reageert, kan ik iets of niets zeggen over de representativiteit van de respons?

  Alvast bedankt voor jouw antwoorden hierop, Jurgen

  Maarten Marijnissen - oktober, 2016 reageer

  Dag Jurgen,

  De populatie is de groep die je wil gaan onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld de gehele wereldbevolking of in jouw geval ingenieurs. Op basis van de populatie kan je dan een steekproef berekenen. Dit is het deel van de populatie dat je effectief bevraagt. Op basis van de resultaten van de steekproef kan je conclusies trekken over de populatie.

  Als je bestand van 1.937 ingenieurs ook meteen de gehele groep is die je wil onderzoeken, dan is dit zowel je populatie als steekproef. Aangezien je via sociale media ook respondenten wil bereiken, neem ik aan dat de populatie die je wil onderzoeken groter is dan die 1.937 ingenieurs. In dat geval kan je een schatting maken van je gehele populatie en hiervoor een geschikte steekproef berekenen met onze steekproefcalculator. Je kan ook berekenen hoeveel mensen je best kan uitnodigen om voldoende respons te krijgen.

  Op voorhand kan je nog niks zeggen over representativiteit. Dit moet je achteraf toetsen aan de hand van eigenschappen van de populatie. Als bijvoorbeeld 30% van de populatie van ingenieurs vrouwen zijn, moeten er ook 30% vrouwen vertegenwoordigd zijn in je steekproef. Ligt dit aantal veel hoger in de resultaten, dan is het aantal vrouwen oververtegenwoordigd.

  De representativiteit van je steekproefgrootte kan je berekenen met onze calculator. In het tweede deel voer je de groottes van de populatie en steekproef in met het gewenste betrouwbaarheidsinterval om de foutenmarge te berekenen. Via deze foutenmarge kan je nagaan in welke mate de antwoorden van je steekproef kunnen verschillen van de totale populatie.

  Veel succes met je onderzoek!

 • Fake - oktober, 2016 reageer

  Ik heb voor een onderzoek een populatie van 500 mensen. Insteek was een aselecte steekproef te houden met een acceptabele foutenmarge van 5% en een betrouwbaarheidsniveau van 95%. De aanbevolen steekproefomvang zou in dit geval 218 zijn. Nu blijkt uit voorgaande onderzoeken binnen de organisatie dat het responspercentage gemiddeld rond de 20% ligt. Kortom, ik zou meer dan 2x mijn populatie moeten uitnodigen om de vereiste steekproefgrootte te bereiken.

  Door het uitsturen naar de hele populatie doe ik het maximaal mogelijke om een goed beeld te krijgen en gezien de grootte van de organisatie op zich niet uitzonderlijk.. Er is mijns inziens alleen niet bepaald meer sprake van een steekproef, maar van een populatieonderzoek. Dan is de volgende vraag: wat valt er te zeggen over representativiteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid?

  Gert Van Dessel - oktober, 2016 reageer

  Fake,

  Het blijft zo dat je 218 respondenten nodig hebt om een betrouwbaarheid van 95% en nauwkeurigheid 5% te bekomen.
  Je populatie blijft immers 500. Of je heir nu 400 respondenten moet uitnodigen om 218 respondenten te bekomen, of 500 maakt op zich geen verschil.

  Over representativiteit kan je vooraf niets zeggen, dat kan je enkel achteraf aftoetsen. Als je iedereen bevraagt, heb je sowieso representatief uitgestuurd.
  Maar dat wil niet zeggen dat je resultaat ook representatief zal zijn. Stel dat bv. maar 20% van de uitgenodigde mannen antwoordt tov 40% van de uitgenodigde vrouwen, dan zullen de vrouwen oververtegenwoordigd zijn in je steekproef.

  Babette - november, 2016

  Maar zelfs al zijn de vrouwen oververtegenwoordigd dan kun je dit (mits je de verdeling in de huidige populatie kent) corrigeren.

 • Habiba - september, 2016 reageer

  Beste Dieder,

  Ik ben bezig met mijn afstudeerscriptie en mijn onderwerp gaat over ‘Het effect van LISTERINE® Professional Sensitive mondspoeling op de mate van de dentine-overgevoeligheid in vergelijking met G.U.M. SensiVital Mondspoelmiddel’. mijn onderzoekpopulatie bestaat uit 14 deelnemers(7 per groep) en ik weet niet welke onderzoekpopulatie methode kan gebruiken om een goed uitleg geven over de verdeling van deelnemers in de beide groepen. verder gebruik ik 2 meetinstrumenten VAS en SCASS en ik heb uren op PUBMED gezocht om een artikel te vinden die de betrouwbaarheid van deze meetinstrumenten vaststellen. kunt u mij misschien helpen?

  Met vriendelijke groeten,
  Habiba

  Gert Van Dessel - september, 2016 reageer

  Beste Habibi,

  Voor dit type zeer specifieke vragen kan je best terecht op een statistisch forum, bv. http://www.wynneconsult.com/forum%20statistiek/

 • Antoinette - september, 2016 reageer

  Ik wil graag een onderzoek doen naar de mate waarin slachtoffers van misdaden aangifte doen bij de politie. In eerste instantie, als een soort pilot, wil ik interviews afnemen aan een aantal personen woonachtig in de zone die toebehoort aan een bepaald politiebureau. Daarna wil ik dit herhalen in andere zones. De steekproef wil ik op de volgende manier nemen: de zone indelen in kleinere gebieden en dan, aan de hand van de eigenschappen (sexe en leeftijd) van de totale populatie in de betreffende zones, het aantal bepalen. De interviewers zullen van deur tot deur gaan totdat ze het betreffende aantal van de steekproef hebben ondervraagd. Mijn vraag is nu: Is deze methodologie statistisch betrouwbaar en onder welke categorie valt de manier waarop de steekproef wordt getrokken?

  Gert Van Dessel - september, 2016 reageer

  Antoinette,

  Wij hebben een uitgebreid artikel over de verschillende steekproefmethodes.
  Jouw voorstel kan je bestempelen als de routemethode. Als je per zone een aantal te bereiken respondenten vooropstelt volgens parameters zoals geslacht en leeftijd, dan combineer je de routemethode met een quotasteekproef.
  Dit lijkt me zeker een goede methode om respons te verzamelen.
  Belangrijk is wel dat de interviewer de huizen zo random mogelijk selecteerd, dus bv. niet enkel in rijke of jonge buurten gaat bevragen, of enkel overdag wanneer werkende mensen niet thuis zijn. Je kan dit oplossen door met instructies te werken naar tuhstippen en route. Bv. vanaf een specifiek startadres kan je zeggen om dan vervolgens het 3de huis aan de linkerkant te nemen, vervolgens het eerste huis in de 1e straat rechts, enz…

 • Astrid - augustus, 2016 reageer

  Hi!
  Voor een onderzoek moet ik zowel de representativiteit als betrouwbaarheid berekenen. Nu heb ik de steekproefcalculator gebruikt en een betrouwbaarheidsniveau berekend. Nu klinkt het voor mij logisch dat ik nu weet in hoe verre ik mijn onderzoek betrouwbaar kan noemen. Desondanks zie ik vaak terugkomen dat deze calculator ook gebruikt wordt voor het berekenen van representativiteit. Waar ligt hierin het verschil?
  Alvast heel erg bedankt!

  Gert Van Dessel - september, 2016 reageer

  Beste Astrid,

  De steekproekcalculator kan niet gebruikt worden voor berekenen van representativiteit, deze dient enkel om de grootte van je steekproef te berekenen voor een bepaald betrouwbaarheidsniveau en foutenmarge.
  Voor representativiteit dien je na te gaan of de verdeling van je steekproef naar geslacht, leeftijd en andere relevante parameters in lijn ligt met deze van de totale populatie.
  Als je bv. voor je populatie een verdeling 60/40 hebt voor mannen/vrouwen, dien je naar eenzelfde verdeling te streven voor je steekproef.

 • Marion - augustus, 2016 reageer

  Dag allen,

  Ik ben bezig met mijn afstudeerscriptie en wil naast kwantitatief onderzoek ook kwalitatief onderzoek doen. Mijn populatie = 480. Hoe groot moet mijn steekproef zijn en hoe bepaal ik wie onderdeel van deze steekproef is?

  Gert Van Dessel - september, 2016 reageer

  Beste Marion,

  Voor je kwantitatief onderzoek zal je vereiste steekproef 214 bedragen voor een betrouwbaarheidsniveau van 95% en foutenmarge 5%.
  Voor kwalitatief onderzoek kan je het bij een 20 à 30 interviews houden (individueel of in groep).
  Voor de selectie dien je ervoor te zorgen dat je steekproef representatief is voor je populatie, dus dezelfde verhouding heeft naar geslacht, leeftijd en andere relevante parameters.

  Iris - september, 2016

  Beste Gert van Dessel,

  Mijn kwantitatief onderzoek is vergelijkbaar in grootte met die van Marion. Ik begrijp het antwoord, wel een vervolg vraag over de relatie van de steekproefgrootte berekening en de confidence interval van variabelen in de steekproef.
  Bijvoorbeeld: die benodigde 214 wordt niet gehaald, maar wel een response van 150. Gemiddelde leeftijd van de steekproef is 44,3; confidence interval (95%) is 42.0-46.6. Kan ik nu concluderen dat ik met 95% zekerheid kan zeggen dat de gemiddelde leeftijd van de gehele populatie tussen de 42.0 en 46.6 jaar ligt? Zo ja, als ik daarmee tevreden kan zijn, waarom zou ik dan toch een grootte van 214 nodig moeten hebben?
  Alvast bedankt!

  Maarten Marijnissen - september, 2016

  Dag Iris,

  Die redenering klopt niet helemaal.
  Via het betrouwbaarheidsniveau, de grootte van je populatie en je steekproef kan je de foutenmarge berekenen via onze steekproefcalculator.
  In het geval van een populatie van 480, een steekproef van 150 en een betrouwbaarheidsniveau van 95% is die marge 6,64%.

  Via deze foutenmarge kan je nagaan in welke mate de antwoorden van je steekproef kunnen verschillen van de totale populatie.
  Bijvoorbeeld: Wanneer 40% van je steekproef een bepaald antwoord geeft, kan je er met 95% zekerheid van uitgaan dat 33,36% tot 46,64% van de populatie hetzelfde antwoord geeft.

 • Isabelle - juli, 2016 reageer

  Beste,

  Voor mijn afstudeerscriptie heb ik enquêtes uitgedeeld binnen een onderneming met 15 werknemers. 12 hiervan hebben gereageerd. Ik heb dus mijn gehele populatie ondervraagd. Welk type steekproef noemt men dit? (non)-probability sampling, convenience sampling etc…)

  Alvast bedankt!
  Isabelle

  Gert Van Dessel - juli, 2016 reageer

  Beste Isabelle,

  Als je de gehele populatie bevraagt, kan je niet echt spreken over een steekproef, maar over een census.
  Zie ook ons uitgebreid artikel over steekproefmethodes.

 • MO - juli, 2016 reageer

  Hoi Didier!
  Ik heb een vraagje over mijn analyse. Ik heb een online enquête afgenomen, 403 mensen hebben deze ingevuld. Nu hebben niet alle respondenten alle vragen ingevuld, waardoor ik verschillende totaal antwoorden heb. Moet ik dan, bij het bespreken van de resultaten per vraag aangeven wat de respons was? Want alleen zo kan ik uitspraken doen over het aantal procent wat een bepaald antwoord heeft gegeven, toch? Dankje alvast voor de hulp!

  Gert Van Dessel - juli, 2016 reageer

  Mo,

  Je moet inderdaad per vraag uitgaan van het specifiek aantal respondenten op die vraag om correcte percentages weer te geven.

 • spijker - juli, 2016 reageer

  Ik zit met een probleem, ik begrijp de ballen van die steekproef berekening, moet toch ff eerlijk zijn.

  Nu heb ik een onderzoek gedaan, niet al te groot. 25 enquetes uitgedeeld, 15 respondenten.
  Nu dien ik die berekeningen te doen, nu heb ik ontdenkt dat er 23 retour dienen te komen voor een 90% betrouwbaarheidsgehalte. Echter heb ik er 15 retour. NU vraagt mijn tutor, wat is je N???
  en die 15 hoeveel procent is dit dan :(

  HELPPPPP

  Gert Van Dessel - juli, 2016 reageer

  Beste,

  De N is de steekproefgrootte. Met 15 respondenten op 25 is dat 60%.
  Of als je tutor je foutenmarge bedoelt, dan is dan 16% voor een betrouwbaarheidniveau van 95%.

  Dat betekent dat indien bv. 70% van je respondenten een bepaalde antwoordoptie selecteert, dit voor je ganse populatie tussen de 54% en 86% zal liggen.

 • Fatma - juli, 2016 reageer

  Beste Didier,
  Ik doe een onderzoek op twee afdelingen binnen een non-profit organisatie. Ik heb een onderzoekspopulatie van 47 respondenten. De omvang van de onderzoekspopulatie is statistisch gezien klein, maar ik kan dit niet goed onderbouwen. Zou je mij kunnen helpen om dit goed te kunnen onderbouwen?

  Vriendelijke groet,

  Gert Van Dessel - juli, 2016 reageer

  Beste Fatma,

  Bij zulke kleine populaties, moet je bijna de ganse populatie bevragen om statistisch valide resultaten te krijgen (maar dat behoort misschien wel tot de mogelijkheden).
  Houd er ook rekening mee dat de meest gangbare statistische tests veronderstellen dat je steekproef normaal verdeeld is, wat niet altijd het geval is bij zulke kleine aantallen.

 • Laura - juni, 2016 reageer

  Beste,

  Zou iemand mij kunnen helpen met het volgende:

  Ik ga diepte interviews uitvoeren met 3 verschillende groepen.
  Groep A bestaat uit 200 personen
  Groep B bestaat uit 150 personen
  Groep C bestaat uit 50 personen

  Hoeveel diepte interviews zou ik per groep moeten houden?

  Ik hoor graag !

  Gert Van Dessel - juni, 2016 reageer

  Laura,

  Aangezien het niet om kwantitatief onderzoek gaat maar om kwalitatieve diepte-interviews, zouden een 20-tal interviews per groep moeten volstaan (voor groep C eventueel iets minder).
  In principe ga je door tot je de indruk hebt dat bijkompende interviews geen toegevoegde waarde meer kunnen bieden.

  Essie - juli, 2016

  Beste Gert,

  Ik ben bezig met mijn afstudeerscriptie en ik doe kwantitatief onderzoek. Met mijn steekproefgrootte kom ik uit op 378. Ik ben bang dat dit nogal onrealistisch is om zoveel enquêtes te kunnen verzamelen. Hoe zou ik dit kunnen oplossen en verantwoorden?

  Gert Van Dessel - juli, 2016

  Essie,

  Je kan altijd werken met een kleinere steekproef, je moet er dan enkel rekening mee houden dat je foutenmarge groter wordt.
  In onze steekproefcalculator kan je berekenen welke foutenmarge overeenkomt met je steekproefgrootte.
  Indien je conclusies wil trekken, zal je dan moeten rekening houden met die foutenmarge (die dan groter dan 5% zal zijn in jouw geval)

 • Otto - maart, 2016 reageer

  Beste allen,

  Ik worstel met het volgende. Ik heb een bestand van 100.000 bedrijven en wil bij een kleine groep hieruit een interview afnemen om meer achtergrondinformatie op te halen om te gebruiken voor een uitgebreide enquete, die later volgt. Hoeveel interviews moet ik afnemen om een representatief beeld te krijgen wat er leeft onder de bedrijven? Is een dertigtal interviews voldoende?

  M.vr.gr.

  Gert Van Dessel - maart, 2016 reageer

  Otto,

  Als het eerder gaat om een exploratief kwalitatatief onderzoek waarbij je telefonisch of face-to-face probeert de onderwerpen/aandachtspunten van je latere kwantitatieve onderzoek bloot te leggen, volstaat het inderdaad om een 20-30 tal interviews af te nemen.

 • Berthe - maart, 2016 reageer

  Beste,

  Voor een kwantitatief onderzoek binnen een onderneming moet ik het eerstelijnspersoneel (7000 werknemers) en het kader (1000) ondervragen. Wanneer ik de steekproefgrootte bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% bereken kom ik uit op 364 eerstelijns die ik moet bevragen en 278 kaderleden. Hoe kan dit verschil zo klein zijn terwijl het verschil in populatie (7000-1000 = 6000 personen verschil) zo groot is?

  Gert Van Dessel - maart, 2016 reageer

  Berthe,

  Het klopt inderdaad dat de steekproefgroottes niet zo veel verschillen bij grotere populaties. Voor bv. een populatie van 100,000 heb je ook maar een steekproef van 383 nodig voor 95% betrouwbaarheid en 5% foutenmarge.

 • albert - februari, 2016 reageer

  Beste Gert,

  Ik doe onderzoek naar het steekproeftrekken en extrapoleren daarvan over schadedata.

  onderzoek naar fraude (dus een steekproef) van de schade wordt gedaan naar aanleiding van melding van fraude.

  Hoe moet je nu omgaan met het trekken van een steekproef, aangezien al bekent is dat het zeer waarschijnlijk is dat er fouten gevonden gaan worden?

  is het handig om eerst een kleine steekproef te trekken met H0 : geen onrechtmatigheid
  en als er sprake blijkt te zijn van onrechtmatigheid een nieuwe grotere steekproef te trekken?

  Gert Van Dessel - februari, 2016 reageer

  Beste Albert,

  Voor dit type vragen kan je best terecht op een statistisch forum, bv. http://www.wynneconsult.com/forum%20statistiek/

 • Lieke - februari, 2016 reageer

  Beste Gert,

  Voor mijn scriptie ben ik marktonderzoek aan het doen in China, India en de VS. Hierbij horen de volgende populaties: China 2534, India 630 en VS 611. Echter loop ik tegen het trekken van een steekproef aan. Wat is de kleinste steekproef die ik zou kunnen gebruiken om toch tot een betrouwbare uitkomst te komen?

  Alvast ontzettend bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Lieke

  Gert Van Dessel - februari, 2016 reageer

  Beste Lieke,

  Je kan de benodigde steekproeven berekenen met onze steekproefcalculator.
  Vaak neemt men als aanvaardbare foutenmarge 5% (bij 95% betrouwbaarheid). Als je uitspraken wil doen over de landen apart, dien je ze alle drie als een aparte populatie te beschouwen.

 • Sadaf - december, 2015 reageer

  Beste Gert,

  Ik heb een populatie van 220 klanten. Voor de betrouwbaarheid het natuurlijk is handig dat alle klanten reageren op de enquête. Maar hoeveel response moet ik minimaal hebben als niet alle klanten reageren? Ik kan dat nergens vinden over populatieonderzoek.

  Alvast bedankt

  Gert Van Dessel - januari, 2016 reageer

  Sadaf,

  Voor een populatie van 220 heb je een steekproef van 141 nodig om een foutenmarge van 5% te bekomen bij betrouwbaarheidsniveau 95%.
  Indien je respons lager uitvalt, zal de foutenmarge boven de 5% uitstijgen bij eenzelfde betrouwbaarheidsniveau.
  Je kan onze steekproefcalculator gebruiken om zelf je steekproef te berekenen voor alternatieve betrouwbaarheidsniveaus of foutenmarges.

 • Larissa - december, 2015 reageer

  Beste,

  Ik moet voor mijn afstudeerscriptie een kwantitatief onderzoek doen. Ik ga een populatie onderzoek doen. Het gaat hier om 774 klanten die ik een vragenlijst ga sturen. nu kan ik nergens vinden hoe ik moet uitrekenen wat het minimum aantal respondenten is dat ik nodig heb en wanneer het betrouwbaar is. Kan iemand mij hiermee helpen?

  Gert Van Dessel - december, 2015 reageer

  Larissa,

  Zoals in het artikel duidelijk is aangegeven, kan dit perfect via onze steekproefcalculator

 • Anouk - december, 2015 reageer

  Hallo,

  Voor een onderzoek heb ik een enquete uitgedeeld over een groep van 40 personen. Bij hoeveel respons is mijn enquete betrouwbaar?

  Anouk

  Gert Van Dessel - december, 2015 reageer

  Anouk,

  De betrouwbaarheid hangt niet enkel af van de respons op de enquête, maar vooral van de grootte van de populatie waarover je uitspraken wil gaan doen.
  Vormen deze 40 personen waaraan je de enquête uitdeelde de ganse populatie die je wil onderzoeken, of zijn deze maar een steekproef die je hebt genomen uit een grotere populatie?

  Indien deze 40 de populatie vormen, heb je 37 antwoorden nodig voor een foutenmarge van 5% met betrouwbaarheid 95%. Zie ook onze steekproefcalculator

 • Brenda - december, 2015 reageer

  Hallo Ewout,

  Voor mijn afstudeerstage houd ik een online enquête.

  Echter houd ik de enquête onder een populatie van 150 personen.
  Hoeveel procent moet ik nemen voor de foutenmarge en betrouwbaarheidsniveau?

  Tot nu toe heb ik;
  Foutenmarge 10%
  Betrouwbaarheidsniveau 90%
  Populatie 150
  Spreiding van 50

  Dan kom ik uit op 47. Is dit reëel?

  Met vriendelijke groeten,

  Brenda

  Gert Van Dessel - december, 2015 reageer

  Brenda,

  In principe wordt er meestal uitgegaan van een foutenmarge van minimum 5% en betrouwbaarheid 95%.
  Dan kom je uit op een steekproef van 109 voor een populatie van 150.
  Je kan dit narekenen met onze steekproefcalculator.
  Een steekproef van 47 zal dus minder betrouwbaar zijn.

 • Ewout - november, 2015 reageer

  Beste Cheackmarket,

  Voor mijn afstudeeronderzoek is de steekproefomvang 47. In de enquete zijn zowel open als gesloten opgenomen, dus zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Tot nu toe is de enquete 20 keer ingevuld.

  Wanneer ik de formule gebruik om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen, komt bij een betrouwbaarheidspercentage van 95% en foutmarge 5% 42 reacties te staan.

  Het is echter niet mogelijk om van de steekproefomvang 47, 42 reactie te ontvangen. Kan ik ook gebruik maken van een foutenmarge van 15%?

  Mvg,

  Ewout

  Gert Van Dessel - november, 2015 reageer

  Indien u niet meer antwoorden kan verzamelen, moet u inderdaad terugvallen op een grotere foutenmarge. Voor een foutenmarge van 15% hebt u 23 antwoorden nodig.
  U dient dan uiteraard wel rekening houden met deze grotere foutenmarge als u conclusies wil trekken. Indien bv. 40% een bepaald antwoord selecteert, zal dit voor uw totaalpopulatie tussen de 25% en 55% liggen.

 • V. - november, 2015 reageer

  beste,
  ik heb een eerder filosofische vraag. Doorgaans nemen we respondenten tov populatie. Bv., 900 respondenten (bv bakkers) tov 7000 bestaande bakkers. Maar eigenlijk zijn in mijn onderzoek hun records (bv orders) de records waarop ik analyses wil uitvoeren. Stel dat ik weet dat er 34.000 orders in 2015 gemaakt werden bij alle 7000 bakkers, en ik heb er 1800 in mijn bezit voor mijn onderzoek(obv die 900 bakkers), kan ik dan dezelfde formule gebruiken op aantal records (orders in het onderzoek = de cases) op totaal aantal orders (cijfers komende van een federatie bijvoorbeeld, voor 2015)? Of worden er voor ‘cases’ andere formules gebruikt dan voor ‘respondenten’ ? Of noteer je toch maar gewoon de steekproefgrootte van de bakkers, en meldt je dan gewoon ‘en op deze steekproef bekwamen we 1800 records/cases … zonder ook daarvan representativiteit weer te geven ?

  Gert Van Dessel - november, 2015 reageer

  Als je onderzoek de orders van de bakkers betreft, vormt het totaal van deze orders inderdaad je populatie. Het maakt niet uit dat het om mensen gaat of bv. voorwerpen.

 • Linda - oktober, 2015 reageer

  Beste Didier,

  Op werk is mij gevraagd aan te geven hoe veel mensen er moeten worden geinterviewd voor een klanttevredenheids onderzoek. Ik heb hier alleen geen verstand van, zou je mij wellicht kunnen helpen? Het gaat om drie verschillende populaties, een van 1800p, een van 1100p en een van 2600p.

  Ik hoor het graag, alvast super bedankt!

  Mvg, Linda

  Gert Van Dessel - oktober, 2015 reageer

  Beste Linda,

  Bedankt voor uw vraag. U kan gebruik maken van onze steekproefcalculator om de verschillende steekproefgroottes te berekenen.
  Standaard wordt uitgegaan van een betrouwbaarheidsniveau van 95% en foutenmarge 5%. Voor een populatie van 1800 bv. geeft dit een steekproef van 317.

 • Stefanie - oktober, 2015 reageer

  Beste,

  Voor een onderzoek naar kinderen met een bepaalde ziekte heb ik enquetes afgenomen bij 35 kinderen met deze ziekte. In heel Nederland zijn er ongeveer 150 kinderen met deze ziekte, in het ziekenhuis waar ik het onderzoek doe, zijn er 57 onder behandeling. Deze heb ik allemaal benaderd, met tot nu toe (er moeten er nog 3 gevraagd worden) 42 kinderen die meedoen aan het onderzoek. Als controle groep heb ik broertjes en zusjes gevraagd. Omdat niet alle kinderen een broertje of zusje hebben, kom ik nu uit op 22 siblings als controle groep. Ik heb wel Nederlandse normdata ook voor de enquetes. Als ik nu beide groepen wil vergelijken met elkaar en de normdata, wat voor statistische toets kan ik daar dan voor gebruiken? Alvast bedankt.

  Gert Van Dessel - oktober, 2015 reageer

  Stefanie,

  Dit hangt o.a. af van de verdeling van de steekproeven. Als beide groepen normaal verdeeld zijn, zou bv. kunnen gebruik gemaakt worden van een t-toets voor deze lage aantallen.
  Bij onafhankelijke steekproeven moeten beide populaties wel dezelfde variantie hebben. Normaliteit kan getest worden met de Kolmogorov-Smirnov toets, verschil in variantie met een F-toets.

 • Rutger - september, 2015 reageer

  Beste,

  Voor mijn onderzoek heb ik twee enquetes afgenomen.
  Ik snap zelf de steekproef formules niet zo goed en ze zijn ook overal anders? Dus ik heb een calculator gebruikt maar nu ik mijn enquetes terug heb moet ik aangeven wat mijn betrouwbaarheid is en ik kan nergens een formule met voor mij heldere uitleg vinden.

  Voor enquete 1 heb ik 244 enquetes terug, doelgroep was 47147, voor een betrouwbaarheid van 95% waren 384 nodig volgens de calculator.

  Voor enquete 2 heb ik 31 enquetes terug, doelgroep was 43103, voor een betrouwbaarheid van 95% waren 384 nodig volgens de calculator.

  Ik kan de calculator wel weer gebruiken maar weet u ook hoe ik dit zelf via een formule uit kan rekenen zodat ik dit ook kan verdedigen.

  Bij voorbaat dank!

  Gert Van Dessel - september, 2015 reageer

  Rutger,

  De berekening van de steekproefgrootte gebeurt als volgt:

  Eerst bereken je de sample size (SS).
  SS = (Z-score)² * p*(1-p) / (foutmarge)²
  Z-score = 1,96 voor betrouwbaarheid van 95%
  Als de proportie p niet bekend is, is het gebruikelijk hiervoor 0,5 te nemen.
  Na berekening van de sample size dien je te corrigeren als je de totale populatie kent
  SSadjusted = (SS) / (1 + [(SS – 1) / populatie])
  Toegepast op jouw 1e voorbeeld:
  SS = (1,96²) * 0,5*0,5 / 0,05² = 384,2
  SSadj. = 384,2 / (1 + [(384,2-1) / 47147] = 381

  Als je nu weet dat SSadj. = 244 kan je via deze formules terugrekenen om de foutenmarge te detecteren.
  Eerst bereken je SS uit volgende vergelijking:
  244 = SS / (1 + [(SS-1) / 47147]
  Na wat rekenwerk haal je hieruit dat SS = 245,3
  Dan bereken je de foutenmarge uit volgende vergelijking:
  245,3 = (Z-score)² * StdDev*(1-StdDev) / (foutmarge)²
  245,3 = 1,96²*0,5²/foutmarge²
  > foutmarge = 0,0626

  Je foutenmarge voor n = 244 bedraagt dus 6,26%.
  Als je dezelfde oefening maakt voor enquête 2 vind je een foutenmarge van 17,59%.

  Je kan dit ook terugvinden via onze steekproefcalculator

 • Etienne - september, 2015 reageer

  Beste,

  ik ben voor mijn afstudeerscriptie een onderzoek aan het doen voor een bank. Het gaat om ongeveer 600 relaties waarbij ik een kwalitatief onderzoek wil doen. Mijn hoofddoel van het onderzoek is om erachter te komen waarom bedrijven wel of niet investeren in duitsland en op wat voor een manier ze dit doen. Ik denk echter niet dat het mogelijk is om een enquete te houden want het gaat hier om vrij grote bedrijven. Hebben jullie een idee voor welke steekproef ik het beste kan gebruiken voor mijn onderzoek?

  Vriendelijke groet

  Gert Van Dessel - september, 2015 reageer

  Etienne,

  Als je zegt dat je een kwalitatief onderzoek wil doen, dan zou ik werken met face to face interviews bij een selectie van een 20 à 30-tal bedrijven (representatief verdeeld naar regio, sector, grootte, …).
  Na je kwalitatieve deel kan je op basis van de input hieruit indien nodig nog altijd een enquête uitwerken om dieper op bepaalde aspecten in te gaan en deze online rondsturen naar de resterende bedrijven (indien je over de nodige mailadressen beschikt uiteraard). Ik zou de enquête dan wel beknopt en to the point houden om toch de nodige respons te genereren.

 • T - september, 2015 reageer

  Beste,

  ik zit zo eens te lezen en ik weet dat N de grootte van je sample is. Maar waar staat de letter N eigenlijk voor?

  Vriendelijke groet

  Gert Van Dessel - september, 2015 reageer

  N is inderdaad het standaardsymbool voor de steekproefgrootte of aantal respondenten.
  De N komt volgens mij van Number (of observations)

 • Emma - augustus, 2015 reageer

  Hallo,

  Ik heb een onderzoek uitgevoerd naar de doelgroep van een bedrijf en nu loop ik vast.

  De populatie waaronder ik mijn onderzoek heb uitgevoerd bestaat uit 150 bedrijven. In totaal hebben 76 bedrijven mijn enquete ingevuld. Wat betekent dit voor de betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek? Volgens de formule zou ik 109 respondenten moeten hebben maar dit is dus niet gelukt.

  Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen want kom er zelf niet uit. Alvast bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Emma

  Gert Van Dessel - augustus, 2015 reageer

  Beste Emma,

  Deze respons komt overeen met een foutenmarge van ongeveer 8% bij 95% betrouwbaarheid. Dat betekent dat indien bv. 60% van uw respondenten een bepaalde antwoordoptie selecteert, u met 95% betrouwbaarheid kan stellen dat het percentage voor de totale populatie tussen de 52% en 68% zal liggen.

 • Daniel - juli, 2015 reageer

  Hallo,
  Voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar de behoeften van de bezoekers van een zwembad. Nu wil ik de bezoekers ondervragen die het zwembad bezoeken d.m.v. de aankoop van een losse entree of meerbadenkaart/abonnement. Gezamenlijk zijn dit zo’n 12.000 unieke bezoekers per jaar.

  Losse entree: 11.400 per jaar = 95% vd gehele populatie
  meerbadenkaart of abonnement: 600 per jaar = 5% vd gehele populatie

  De minimale steekproefgrootte voor 12.000 komt uit op 373. Mag ik er dan voor zorgen dat ik bijvoorbeeld 354 mensen (=95%) ondervraag die via losse entree binnen komen en de 19 die via een meerbadenkaart of abonnement. Dit komt gezamenlijk uit op de minimale 373. Of zal ik twee aparte enquêtes moeten houden onder beide groepen?

  Alvast erg bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Daniel

  Gert Van Dessel - juli, 2015 reageer

  Daniël, bedankt voor je vraag. Als je enkel wil kijken naar de ganse populatie dan moet je inderdaad streven naar de verdeling die je vooropstelt (354+19).
  Als je ook aparte conclusies wil trekken voor de abonnementhouders, dan heb je in principe 235 mensen nodig uit deze groep om hiervoor een foutenmarge van 5% te hebben bij 95% betrouwbaarheid.
  Maar dan heb je uiteraard al een hoge responsgraad nodig, in de realiteit zla je hier waarschijnlijk niet aan komen en zal je foutenmarge voor de groep abonnees hoger liggen dan voor de losse entree.
  De resultaten voor de abonnees zal je dus met de nodige omzichtigheid moeten behandelen. Inhoudelijk zal je voor de groep abonnees waarschijnlijk ook enkele vragen hebben die verschillen van de groep met losse kaarten, maar dat kan je eenvoudig opvangen met een aantal vertakkingen in je enquête.

 • Maartje - juni, 2015 reageer

  Hallo,
  Voor mijn scriptie moet ik de representativiteit van mijn enquête berekenen.
  Deze is afgenomen onder website bezoekers uit de UK. Onze doelgroep bestaat voor 80%-90% uit jonge vrouwen (het bedrijf is een fashion retailer).

  Van de respondenten is 80% tussen de 15 en 29 jaar en 98,18% is vrouw.

  Echter, als ik naar de populatie van UK ga kijken om de representativiteit te berekenen zal ik nooit op een representatief onderzoek uitkomen.

  Kunt u mij vertellen hoe dit dan berekend kan worden om toch representativiteit aan te geven?

  Hartelijk dank alvast!
  Groetjes Maartje

  Gert Van Dessel - juni, 2015 reageer

  Beste Maartje,

  Je representativiteit moet je berekenen op basis van de doelgroep die je wil onderzoeken, niet op basis van de ganse UK populatie. Je referentie is dus de 80-90% jonge vrouwen. Om de representativiteit te kunnen berekenen, moet je wel een zo accuraat mogelijke inschatting proberen te maken of op te zoeken rond de verdeling van de ganse populatie van deze doelgroep naar bv. geslacht en leeftijdsgroepen. De aantallen uit je steekproef vergelijk je dan met de verwachte aantallen op basis van de verdeling voor de ganse populatie (binnen je doelgroep!) via een Chi-kxwadraat test.

  Stel bijvoorbeeld dat je voor je doelgroep een verdeling 85% vrouw/15% man hebt, en 70% 15-29 vs 30% ouder dan 29.

  Indien je een steekproef hebt van 100 respondenten (98 vrouwen en 2 mannen, dan vergelijk je deze met de verwachte aantallen op basis van de populatieverdeling (zijnde 85 vrouwen en 15 mannen) in de chi-kwadraattest.

 • Rowan - juni, 2015 reageer

  Beste,

  Voor mijn onderzoek heb ik een enquete verstuurd naar 57 mensen. 25 mensen hebben gereageerd.
  Helaas snap ik echt niets van de berekeningen die ik overal tegenkom.
  Kunnen jullie mij verder helpen?

  Mvg,
  Rowan.

  Gert Van Dessel - juni, 2015 reageer

  Rowan,

  Met een respons van 25 op 57 heb je een foutenmarge van 15% voor 95% betrouwbaarheid. Je kan dit altijd narekenen met onze steekproefcalculator

  Rowan - juni, 2015

  De foutmarge berekenen achteraf dat snap ik inderdaad, maar ik kom niet uit met de steekproef calculator.. Wat betekend die 15% foutmarge nu ? Groetjes, Rowan.

  Gert Van Dessel - juni, 2015

  Rowan,

  Dat betekent dat, wanneer bv. 40% van je 25 respondenten een bepaalde antwoordoptie aanduidt, dit voor je totale steekproef in realiteit tussen de 25% (40%-15%) en 55% (40%+15%) zal liggen (en je kan dat zeggen met 95% betrouwbaarheid)

 • Rowan - juni, 2015 reageer

  Beste,

  Helaas wordt het mij niet veel duidelijker..

  Voor mijn onderzoek heb ik een enquête verstuurd naar 57 personen. 25 personen hebben hierop gereageerd.
  Nu wil ik de betrouwbaarheid en de validiteit onderbouwen maar ik kom totaal niet uit de berekening.

  Groetjes,
  Rowan.

 • Jantina - juni, 2015 reageer

  Beste,

  Voor mijn onderzoek ben ik in de war over het gebruik van de mean en SD (normale verdeling) en mediaan en kwartielrange (niet normaal verdeeld). De steekproef is klein (N=18) en ik heb veel variabelen, namelijk 5 vragenlijsten die bestaan uit verschillende subdomeinen. Het probleem is dat sommige van die domeinen wel normaal verdeeld zijn (getest met shapiro wilk.), anderen niet.
  Is het in dit geval verstandig om sowieso voor de mediaan en kwartielrange te kiezen?

  Alvast bedankt!

  Gert Van Dessel - juni, 2015 reageer

  Jantina,

  Gezien de kleine steekproef en het niet normaal verdeeld zijn van alle domeinen lijkt me dat wel de beste optie ja. Gezien de specificiteit van je onderzoek raad ik wel aan dit verder met je studiebegeleider te bespreken.

 • rachid - mei, 2015 reageer

  Beste Diddier,

  Ik ben bezig met een enquête onderzoek. Het bedrijf waar ik zit heeft een totale klantenbestand van 150. Dus me populatie is 150. Van hoeveel klanten moet ik de enquête terugkrijgen om over een 95% betrouwbaarheid te spreken met een 5% foutmarge. welke formule gebruik je hiervoor en hoe pas je hem toe afgezien van de steekproefcalculator.

  Alvast bedankt.

  Gert Van Dessel - juni, 2015 reageer

  Rachid,

  Voor een populatie van 150, betrouwbaarheidsniveau 95% en foutenmarge 5% heb je een steekproef van 108 respondenten nodig

  Berekening: eerst bereken je de sample size (SS).
  SS = (Z-score)² * p*(1-p) / (foutmarge)²
  Z-score = 1,96 voor betrouwbaarheid van 95%
  Als de proportie p niet bekend is, is het gebruikelijk hiervoor 0,5 te nemen.
  Na berekening van de sample size dien je te corrigeren als je de totale pomulatie kent
  SSadjusted = (SS) / (1 + [(SS – 1) / populatie])
  Toegepast op jouw voorbeeld:
  SS = (1,96²) * 0,5*0,5 / 0,05² = 384
  SSadj. = 384 / (1 + [(384-1) / 150] = 108

 • Tamara - mei, 2015 reageer

  Beste,

  Voor mij afstudeeronderzoek heb ik te maken met een groep van 112 praktijken die ik wil ondervragen aan de hand van een digitale enquete. Aangezien dit een kleine populatie is heb ik ze allemaal gevraagd de enquete in te vullen.
  Nu hebben van deze 112 praktijken 55 praktijken de enquete ingevuld.
  Wat is het aantal respondenten dat ik minimaal dien te hebben bij een 95% betrouwbaarheid en een foutmarge van 5%? Kunt u mij een formule hiervoor geven?

  Gert Van Dessel - juni, 2015 reageer

  Rachid,

  Voor een populatie van 112, betrouwbaarheidsniveau 95% en foutenmarge 5% heb je een steekproef van 87 respondenten nodig. Je kan dit ook checken met onze steekproefcalculator

  Berekening: eerst bereken je de sample size (SS).
  SS = (Z-score)² * p*(1-p) / (foutmarge)²
  Z-score = 1,96 voor betrouwbaarheid van 95%
  Als de proportie p niet bekend is, is het gebruikelijk hiervoor 0,5 te nemen.
  Na berekening van de sample size dien je te corrigeren als je de totale populatie kent
  SSadjusted = (SS) / (1 + [(SS – 1) / populatie])
  Toegepast op jouw voorbeeld:
  SS = (1,96²) * 0,5*0,5 / 0,05² = 384
  SSadj. = 384 / (1 + [(384-1) / 112] = 87

 • Stephanie - mei, 2015 reageer

  Hallo,

  Voor mijn scriptie heb ik een onderzoek uitgevoerd. De populatie was 3.000. Uiteindelijk heb ik 210 resultaten gekregen. Dit is niet voldoende met een foutmarge van 5 en betrouwbaarheidsniveau van 95%. Ik snap wat alles inhoud, maar zit toch met een vraag. Met maar 210 ingevulde enquetes moet ik dus mijn marges aanpassen. Zelf heb ik bijvoorbeeld gekozen voor een foutmarge van 5.5 en een betrouwbaarheidsniveau van 90%. Ik weet dat dit niet optimaal is, maar is het onderzoek dan nog wel bruikbaar? En wat is beter om te doen: foutmarge verhogen of het betrouwbaarheidsniveau verlagen?

  Met vriendelijke groet,

  Stephanie

  Gert Van Dessel - mei, 2015 reageer

  Stephanie,

  Ik zou het betrouwbaarheidsniveau standaard op 95% houden. Met 210 respondenten op een populatie van 3000 heb je dan een foutenmarge van 6,5%

  Stephanie - mei, 2015

  Bedankt voor je reactie. Kun je ook beargumenteren waarom je hiervoor kiest?

  Gert Van Dessel - mei, 2015

  Stephanie,

  Voor onderzoeken wordt het betrouwbaarheidsniveau standaard op 99% of 95% genomen. Lager gaan in het betrouwbaarheidsniveau is vrij ongebruikelijk.

 • Meriam - mei, 2015 reageer

  Hallo,

  Ik had een vraagje. Momenteel ben ik bezig met afstuderen. Ik zit met een probleempje… het onderzoek is vorig jaar gestart en het is nu een jaar verder. Nu moet ik kunnen verantwoorden hoe mijn resultaten uit de enquetes nog geldig zijn.. vind dit lastig te beantwoorden. De opdrachtgever is nog wel geinteresseerd in het onderzoek en daar heb ik een bewijsstuk van.

  Hoop dat iemand mij kan helpen.

  Alvast bedankt.

 • Bas - mei, 2015 reageer

  Goedemiddag,

  Ik kom niet uit mijn berekening benodigde vragenlijsten voor de onderzoekspopulatie. Wie kan mij hier bij helpen?

  Onderzoekspopulatie: 1755 studenten
  Foutenmarge (wat is dit?) wat bij 3% en wat bij 5%?
  Iedere vraag van de vragenlijst bestaat uit 5 antwoordenmogelijkheden. (te weten 0,1,2,3,4)
  We willen een betrouwbaarheidspercentage van 95% hebben.

 • Bas - mei, 2015 reageer

  Hallo,

  Voor mijn afstudeeronderzoek wil ik berekenen hoeveel respondanten ik moet hebben om een betrouwbare uitspraak over hen te kunnen doen.

  Ik heb hier het een en ander gelezen op deze blog en wat andere gedeelde links, waarvoor dank. Echter, ik heb nog steeds een aantal onduidelijkheden waardoor mijn berekening niet lijkt te kloppen.
  Wie kan mij hier bij helpen?? Heel graag.

  – De groep bestaat uit 1755 leerlingen.
  – We leggen de leerlingen een vragenlijst voor waaruit ze steeds kunnen kiezen uit 5 verschillende antwoorden. Is daarom de waaarde p = o,2 (dit vanuit de formule n = [N * z² * (p*q)] / [(ME² * (N – 1)) + (z² * (p*q))]
  – Ik weet niet wat een foutenmarge inhoud. 3/5/7%? Het zegt mij niks. Wat is de meest gangbare vorm voor een wetenschappelijke berekening?

  Is het mogelijk om een uitleg te geven met de berekening van het antwoord?

  Ik hoop dat een van jullie mij kunnen helpen.

  Mvg,
  Bas

 • Gyon - mei, 2015 reageer

  Hallo,

  Ik ben bezig met mijn afstudeerwerkstuk. Hiervoor doe ik 2 onderzoeken.

  Onderzoek 1:
  Populatie van 90. Deze ga ik per mail benaderen. Echter heb ik maar van 71 de gegevens. Nadat mijn onderzoek 4 weken heeft opengestaan, heb ik maar 13 respondenten.

  Onderzoek 2:
  Populatie van 292. Deze ga ik ook per mail benaderen. Echter heb ik maar van 103 de gegevens. Nadat dit onderzoek ook 4 weken heeft opgestaan, heb ik maar 26 respondenten.

  Mijn vraag voor beide onderzoeken luidt als volgt:
  Hoe groot moest mijn steekproef zijn? Wat zegt het aantal respondenten over de betrouwbaarheid en foutmarge van mijn onderzoek?

  Alvast bedankt.

  Gert Van Dessel - mei, 2015 reageer

  Gyon,

  Voor je eerste onderzoek bedraagt je foutenmarge 25% bij 95% betrouwbaarheid, voor je 2de 18%

  Gyon - mei, 2015

  Kunt u me ook iets meer vertellen over mijn steekproefgrootte? Bij de formule om de steekproefgrootte kan ik namelijk niet de percentages 25% en 18% invullen.

  Alvast bedankt

  Gert Van Dessel - mei, 2015

  Gyon,

  Als je bv. de foutenmarge wil beperken tot 5%, heb je respectievelijke een steekproef van 74 en 167 respondenten nodig voor je 2 onderzoeken

  Gert Van Dessel - mei, 2015

  Bas,

  De foutenmarge is het positieve of negatieve getal dat meestal wordt weergegeven in opiniepeilingresultaten. Bijvoorbeeld, als u een foutenmarge van 5% gebruikt en 47% van uw steekproef een bepaald antwoord geeft, dan kan u er “zeker” van zijn dat als u diezelfde vraag aan de volledige populatie had gesteld, tussen 42% (47-5) en 52% (47+5) datzelfde antwoord zouden gekozen hebben (een lagere foutenmarge vereist een grotere steekproef).

  Stel dat u een foutenmarge van 5% vooropstelt, dan hebt u voor uw populatie van 1755 personen een steekproef van 316 nodig (bij betrouwbaarheid van 95%). Dat kan u ook narekenen met onze steekproefcalculator. Deze gaat er van uit dat elk antwoord evenveel kans heeft om gekozen te worden. Bij lagere kansen voor bepaalde antwoordopties, zal de benodigde steekproef kleiner worden.

 • liesbeth - april, 2015 reageer

  Hoi,

  Ik ben ook bezig met mijn scriptie, maar heb nooit statistiek gehad op school en ik vraag mij af welke berekeningen ik nu perse moet doen zodat ik uitspraken mag doen over mijn onderzoeksresultaten?
  Heb twee onderzoeksgroepen:
  Groep 1 is de populatie 3778 en is een respons van 346.
  Groep 2: populatie 889 en is een respons van 111.

  Groetjes,

  Liesbeth

  Gert Van Dessel - april, 2015 reageer

  Liesbeth,

  Via de steekproefcalculator op onze site zal je zien dat de foutenmarge voor je eerste steekproef 5,0% bedraagt, en voor de 2de 8,7% met 95% betrouwbaarheidsinterval.
  Dat betekent dat als bv. voor steekproef 1 een bepaald antwoord door 60% van de respondenten gekozen wordt, dit voor de ganse populatie met 95% betrouwbaarheid tussen de 55% en 65% zal liggen.

 • Elza - april, 2015 reageer

  Beste,

  Vanaf hoeveel respondenten mag er een percentage genoemd worden in de onderzoeksresultaten? Er is een enquete gehouden onder 72 respondenten.

  Ik hoor heel graag van je! Alvast bedankt

 • Arie - april, 2015 reageer

  Hallo,

  Ik ben bezig met een klanttevredenheidsonderzoek naar al onze accountmanagers die werkzaam zijn in verschillende rayons.
  Van sommige klanten krijg ik over hun accountmanager genoeg reactie, en van klanten van een andere accountmanager krijg ik nagenoeg niks. Ze hebben overigens dezelfde aantal klanten. Wat zou hiervan de reden van kunnen zijn? Hopend op uw antwoord. Mvg Arie

 • Lisa - maart, 2015 reageer

  Beste,

  Voor mijn scriptie beschik ik nu over 384 ingevulde enquêtes. De steekproefgrootte is valide.
  Ik heb nu een aantal vragen in mijn enquête die niet door alle respondenten zijn ingevuld.
  Ik heb bijvoorbeeld een vraag waarop maar 183 respondenten hebben geantwoord.
  Is die vraag uit mijn enquête nu nog wel valide?
  Of moet ik nu weer enquêtes uit gaan delen totdat elke vraag door 384 respondenten is beantwoord?

  Alvast hartelijk dank.

  Met vriendelijke groet,
  Lisa

  Kim Helsen - maart, 2015 reageer

  Dag Lisa,

  bedankt voor je vraag. Het hangt er van af hoe groot je populatie is. Was deze 384 het miunimumaantal respondenten voor je steekproef of niet? Als je een vraag hebt waar je weinig antwoorden voor gekregen hebt terwijl je voor de andere vragen wel aan het vereiste aantal respondenten kwam, kan je dit ook altijd vermelden in je scriptie. Je beschrijft de resultaten en zet er dan onder dat gezien het kleinere aantal respondenten dat op die vraag geantwoord heeft, enige voorzichtheid geboden is bij het interpreteren van de resultaten.

  met vriendelijke groet,
  Kim

 • Sou - maart, 2015 reageer

  Hoi,

  Ik heb een vraagje. Voor mijn afstudeeronderzoek heb ik een survey uitgezet onder de gehele populatie werknemers binnen een organisatie, deze telt 401 werknemers. Dit is naar mijn inzicht geen steekproef te noemen? Omdat ik de gehele populatie meeneem en ik enkel wat wil zeggen over deze populatie en niet een grotere groep. Geldt voor mijn onderzoek dan het minimaal aantal respondenten van 197 werknemers bij een foutmarge van 5% en een betrouwbaarheidsniveau van 95%? Dit is bijna de helft van de gehele populatie.

  Bij voorbaat dank,

  Sou

  Kim Helsen - maart, 2015 reageer

  Dag Sou,
  Bedankt voor je vraag. Het klopt dat als je populatie 401 werknemers telt en je een foutmarge van 5% en een betrouwbaarheid van 95 % hanteert, je steekproef minstens 197 werknemers telt.

  met vriendelijke groet,
  Kim

 • Eline - maart, 2015 reageer

  Hi Didier,

  Ik ben bezig met een onderzoek op een verpleegafdeling voor mijn scriptie.
  De doelpopulatie zijn alle HBO- en MBO- verpleegkundigen die dagelijks werken met orale oncolytica.
  Ik ga een steekproef doen op een verpleegafdeling, hier werken echter maar 25 verpleegkundigen. Tegelijkertijd doen wel nog drie andere studenten hetzelfde onderzoek op drie andere afdelingen.
  Mijn vraag:
  1. Hoe kan ik voor mijn eigen afdeling berekenen welke respons nodig is?
  2. Zijn de uitkomsten van mijn eigen onderzoek representatief?
  3. Hoe kunnen we de uitkomsten berekenen van alle vier onderzoeken (welke respons is hier nodig, aangenomen dat op alle afdelingen 25 verpleegkundigen werken)

  Met vriendelijke groet,
  Eline

  Kim Helsen - maart, 2015 reageer

  Dag Eline,

  Bedankt voor uw vragen.

  1. Hoe kan ik voor mijn eigen afdeling berekenen welke respons nodig is?
  U zal alle 25 verpleegkundigen moeten bevragen (responsgraad van 100%) om statistisch valabele conclusies te kunnen trekken.

  2. Zijn de uitkomsten van mijn eigen onderzoek representatief?
  De uitkomsten zijn representatief voor de afdeling van het ziekenhuis waarin je je onderzoek doet. Bij een kleine steekproef moet je oppassen om de resultaten te generaliseren naar bv. alle verpleegkundigen die werken met orale oncolytica.

  Als je van plan bent om verdere statistische analyses te doen met deze steekproef, moet je zeker checken of je steekproef een normale verdeling (=Gausscurve) kent. Dit kan je testen a.d.h.v. kurtosis of skewness (de scheefheid van je verdeling). In een normale verdeling liggen de waarden voor kurtosis en skewness (dicht bij) 0. Een tweede mogelijkheid om de normaliteit na te gaan is via een Kolmogorov-Smirnov test (bv. in SPSS). Wanneer deze test significant is (p<0,05) zijn je data niet normaal verdeeld en kan je geen betrouwbare uitspraken doen op basis van parametrische statistische testen.

  3. Hoe kunnen we de uitkomsten berekenen van alle vier onderzoeken (welke respons is hier nodig, aangenomen dat op alle afdelingen 25 verpleegkundigen werken)
  Alle studenten zullen moeten proberen om de 25 verpleegkundigen van hun afdeling te bevragen (100% response rate voor alle afdelingen). Dit omdat zij waarschijnlijk ook uitspraken zullen willen doen over hun specifieke afdeling.

  Wanneer je deze vier afdelingen samen gaat voegen in een databestand, heb je een steekproef van 100 personen en zal je betrouwbare conclusies kunnen trekken (doorgaans kan je vanaf 30 personen betrouwbare uitspraken doen). Check ook hier eerst even of voldaan is aan de normaliteitsassumptie als je verdere statistische testen wil uitvoeren.
  Zoals je op onderstaande website kunt berekenen, zal je wanneer je 50 van de 100 verpleegkundigen kan bevragen, een foutenmarge hebben van 9,85%. Indien je 80 verpleegkundigen kan bevragen daalt deze foutenmarge naar 4,92%.
  https://nl.checkmarket.com/marktonderzoek-hulpbronnen/steekproefcalculator/

  met vriendelijke groeten,
  Kim

 • Adriaan - november, 2014 reageer

  Ha Didier,

  Ik ben bezig met het verwerken van een enquête en loop even vast op de kans op een bepaald antwoord. Overal op internet staat er dat de kans 50% is over het algemeen maar dan geeft men het voorbeeld van ja of nee of man of vrouw. In mijn onderzoek heeft bijna elke vraag 5 keuzeopties, dan is de kans op een bepaald antwoord toch 20%?

  Met vriendelijke groet,
  Adriaan

  Willem Schrijver - december, 2014 reageer

  Dag Adriaan,
  Het feit dat we kunnen zeggen dat je steeds 50% kans hebt om een man of vrouw aan te treffen als respondent, komt uiteraard omdat de verdeling in de populatie 50/50 is, maar niet per se omdat je maar twee mogelijkheden hebt (man of vrouw). Wanneer we dit gaan bekijken voor bijvoorbeeld hoger opgeleiden in Brussel, zien we dat er een aanzienlijk overschot aan vrouwen is in de (stads)populatie. Voor deze populatie is de kans al geen 50/50 meer. Om naar je vraag te komen: je zou voor je antwoordopties na moeten gaan of er geen externe factoren van invloed zijn op de keuze van je 5 opties. Indien deze 5 antwoordopties niet beïnvloed wordt door eigenschappen van je populatie (bvb. geslacht, leeftijd, opleiding, burgerlijk staat, nationaliteit, etc.), dan zou het inderdaad mogelijk 20% zijn.

 • Adriaan - november, 2014 reageer

  Beste Didier,

  Ik ben bezig met een onderzoek en daarvoor heb ik gebruik gemaakt van een enquete. Ik wil nu de betrouwbaarheid berekenen maar ik loop even vast op het punt van de kans op een bepaald antwoord. Overal wordt geschreven dat dat meestal 50% is, met al voorbeeld de kans dat het antwoord ja of nee is of man of vrouw. In mijn enquete hebben bijna alle vragen 5 keuzeopties. Is de kans dan ook 20%? Hoe zit dat precies?

  Groet,
  Adriaan

 • Marjory - oktober, 2014 reageer

  Hallo,

  Ik ben niet erg oged in statistieken.Nu heb ik een enquête gehouden onder alle medewerkers. Dit zijn er 120. De response op de enquête is 62 = 51.6%. Het doel was om minimaal 40% response te behalen. Dit doel is dus bereikt. Wanneer ik de reacties op deze website lees krijg ik het idee dat de betrouwbaarheid hiermee niet erg hoog is. Klopt dit en kan ik dan überhaupt wel iets zeggen over de resultaten? En hoe kan ik dit doen?

  Groeten,
  Marjory

 • Jamie - september, 2014 reageer

  Beste Didier ik las ergens bovenaan dat je bij dertig vragenlijsten al uitspraken kunt doen. Ik wil een globaal beeld over de factoren die de voorkeur genieten van de verpleegkundige doelgroep in het zoeken naar een baan, maar het is voor mij alleen mogelijk om Max 100 vragenlijsten te verspreiden, wat betekent dat voor de betrouwbaarheid? Doel is immers instrumentele bruikbaarheid binnen de organisatie. Please help me out….. Alvast bedankt. Ik kan hier nergens argumenten voor terugvinden in de literatuur…

 • Julie - september, 2014 reageer

  Hallo,

  voor school moet ik een krantartikel vinden over de populatie en steekproef enz… Kan er mij hier iemand mee helpen?

  Groetjes Julie

  Didier Dierckx - september, 2014 reageer

  Dag Julie,

  Bedankt voor jouw vraag.

  Via de bibliotheek van jouw school of via de bibliotheek van een universiteit kan je toegang vragen tot de databank Mediargus. Hier vind je alle gepubliceerde krantenartikels.

  Succes!

  Groeten,
  Didier

 • J - april, 2014 reageer

  Beste Didier,

  Ik heb een onderzoek gedaan met een populatie van 26357. Met een foutenmarge van 5% en een betrouwbaarheid van 95% moet ik 379 respondenten behalen. Echter heb ik 330 respondenten, hoe kan ik hier het betrouwbaarheidspercentage voor uitrekenen? Ik heb zelf al zitten rekenen, maar volgens mij klopt het niet.
  Ik hoop dat u mij hiermee kunt helpen. Alvast bedankt!
  Groetjes!

  Didier Dierckx - april, 2014 reageer

  Hallo,

  Vooral de foutenmarge is in deze belangrijk. Deze geeft de marge aan waarin jouw surveyresultaten verschillen van de populatieresultaten. Hoe zeker je kan zijn van deze foutenmarge is afhankelijk van het gekozen betrouwbaarheidsniveau.

  Me baserend op uw cijfers kom ik bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% op een foutenmarge van 5,36% en een foutenmarge van 7,05% bij een betrouwbaarheidsniveau van 99%.

  U kan dit narekenen via onze calculator: https://nl.checkmarket.com/marktonderzoek-hulpbronnen/steekproefgrootte-berekenen/

  Ik hoop dat u dit enigszins helpt!

  Groeten,
  Didier

 • Monique - maart, 2014 reageer

  Ik ben bezig met mijn afstudeerscriptie en onderdeel hiervan is een kwalitatief klanttevredenheidsonderzoek.
  Mijn opdrachtgever heeft 80 klanten waarvan er 15 binnen de industriële sector. De industriële klanten wil ik benaderen.
  Ik had de volgende berekening in mijn projectplan gezet:

  0.5 ± 1.96 √{(0.5*(1-0.5)/n)*(15 – n)/(15-1)} de vereiste steekproefgrootte is 15 bij een betrouwbaarheid van 95 %.

  Ik heb van mijn docent mijn docent zegt dat ik op 67% uitkom.

  Weet u wat ik fout doe en hoe ik mijn steekproef moet bepalen?

 • Robbert - maart, 2014 reageer

  Beste Didier,

  Voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar behoeftes die spelen tijdens het werken aan zoekmachine optimalisatie. Ik doe dit in opdracht van een online marketing bureau. De doelgroep van het bureau zijn bedrijven met een website in de (naaste) omgeving. Daarnaast moeten ze dus al bezig zijn met Zoekmachine optimalisatie. Het nl om behoeftes die ze hebben TIJDENS het werken aan seo. Dit komt neer op +- 40.000 bedrijven als doelgroep.

  Nu ik 15 diepte interviews heb gehouden en een beeld heb gekregen van de behoeftes die spelen, heb ik een online vragenlijst opgesteld. Momenteel heb ik een respons van +50. Ik vraag me af wat jij aan zou bevelen als minimum. Het is namelijk heel specialistisch; niet iedereen kan dit invullen. Ze meoten ‘en’ een website hebben ‘en’ bezig zijn met seo.

  Ik ben benieuwd! Vriendelijke groet,

  Robbert

 • Elke - november, 2013 reageer

  Hallo,

  Voor mijn afstudeerstage doe ik een onderzoek over gedrag bij 80 medewerkers. Ik heb allen mijn enquete gegeven.
  Mijn vraag is nu vanaf hoeveel medewerkers dit onderzoek representatief is en hoe ik dit vervolgens kan verantwoorden naar school toe.

  Mvg,

  Elke

 • Hannah - oktober, 2013 reageer

  Hallo, ik moet voor mijn afstuderen onderzoek doen naar de tevredenheid. Er werken bij deze organisatie 10 personen. Ik wil graag een formule maken om de betrouwbaarheid, validiteit en steekproef te berekenen. Is dit wel mogelijk met zo weinig respondenten en hoe kan ik dit het beste doen.

  Gr

  Hannah

  Didier Dierckx - oktober, 2013 reageer

  Beste Hannah,

  In uw geval is er maar één optie en dat is iedereen bevragen. Zodoende kan u argumenteren dat u heel de populatie heeft bevraagd.

  Hieronder vind je alvast de formule voor kleine populaties:

  n = [N * z² * (p*q)] / [(ME² * (N – 1)) + (z² * (p*q))]

  Bij het rapporteren van de resultaten zou ik overigens extra aandacht besteden aan de anonimiteit van de respondenten. Bij 10 respondenten kan het immers redelijk gemakkelijk zijn om af te leiden wie wat heeft geantwoord.

  Alvast veel succes met uw onderzoek!

  Mvg,

  Didier

 • Barbara - oktober, 2013 reageer

  Beste,

  Ter aanvulling op bovenstaande vraag:

  Via de website https://www.checkmarket.com/nl/marktonderzoek-hulpbronnen/steekproefgrootte-berekenen/

  Heb ik het antwoord al gevonden, echter zou ik graag willen weten welke formule hiervoor gebruikt is?

  Bedankt!

  Didier Dierckx - oktober, 2013 reageer

  Beste Barbara,

  We werken hierbij in 2 stappen.

  Eerst bereken je de grootte van de steekproef aan de hand van onderstaande formule:

  SS = (Z-score)² * p*(1-p) / (margin of error)²

  Als je de proportie p niet kent, dan wordt de waarde 0,5 gebruikt.

  In een tweede stap – als je de populatie kent – corrigeer je de formule voor de grootte van de populatie aan de hand van onderstaande formule:

  SSadjusted = (SS) / 1 + [(SS – 1) / population]

  Op basis van uw gegevens hierboven geeft dat dus het volgende:

  SS = (1,96²) * (0,5*0,5) / 0,03²
  SS = 3,8416 * 0,25 / 0,0009
  SS = 0,9604 / 0,0009
  SS = 1067

  Waarna we corrigeren voor een populatie van 137.000:

  SSadj. = 1067 / 1 + [(1067-1) / 137.000]
  SSadj. = 1067 / 1 + [1066 / 137.000]
  SSadj. = 1067 / 1 + [0,0078]
  SSadj. = 1067 / 1,0078
  SSadj. = 1059

  Zoals je zal zien, is dit hetzelfde aantal dat uit onze calculator naar voor komt.

  Met vriendelijke groeten,

  Didier

 • Barbara - oktober, 2013 reageer

  Beste,

  Voor een enquete wil ik graag de steekproefgrootte berekenen.

  Populatie = 137.000
  Betrouwbaarheidspercentage = 95%
  Foutmarge = 3%

  Hoe groot dient de steekproef te zijn?

  Alvast bedankt!

 • Rene - oktober, 2013 reageer

  Hallo,voor mijn scriptie wil ik een enquête houden onder uitzendbureaus over de behoefte aan software en het huidige gebruik ervan. De gehele populatie is moeilijk te bepalen maar ik ga er van uit dat de meeste uitzendbureaus aangesloten zijn bij de grote uitzend overkoepelende organisaties NBBU en ABU met respectievelijk 900 en 505 leden. Is dit een gangbare methode om een populatie te bepalen?

  Hoe groot moet mijn steekproef zijn om uit een populatie van 1405 bedrijven een betrouwbare uitspraak te doen over softwaregebruik en behoefte aan software etc.

  Ik hoop dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen.

  groeten Rene

  Didier Dierckx - oktober, 2013 reageer

  Beste René,

  Alvast bedankt voor uw vragen.

  Ik ben niet echt vertrouwd met de populatie van uitzendbureaus maar het lijkt me alvast een aanvaardbare manier om te trachten om uw populatie te bepalen. Misschien kan je eens informeren bij de NBBU en ABU m.b.t. het percentage van de uitzendbureaus dat zij vertegenwoordigen?

  Ook interessant om weten is of uitzendbureaus lid kunnen zijn van beide overkoepelende organisaties. Als je een random sample trekt, ga je er immers vanuit dat elke ‘case’, in dit geval uitzendbureaus, een even grote kans hebben om in uw sample te zitten. Als uitzendbureaus dus bij de twee overkoepelende organisaties aangesloten zijn maar anderen dan weer niet, dan ga je in tegen deze voorwaarde.

  M.b.t. uw sample, dit hangt uiteraard ervan af hoe betrouwbaar dat je je data wilt hebben. Als je wilt dat je sample dicht aanleunt bij uw populatie dan kies je voor hoge ‘confidence levels’ en een lage ‘margin of error’. Vice versa als je iets losser wenst om te gaan met uw data. Zolang je maar duidelijk rapporteert welke ‘confidence level’ en ‘margin of error’ je hanteert.

  In dit blogartikel (https://www.checkmarket.com/2013/02/how-to-estimate-your-population-and-survey-sample-size/) leg ik uit waar je best op kan letten. Lees ook zeker de comments. Dat zijn vaak praktijkvoorbeelden waar je inspiratie uit kan halen. Via onze sample size calculator kan je dan weer uw sample berekenen (https://www.checkmarket.com/market-research-resources/sample-size-calculator).

  Alvast veel succes!

  Met vriendelijke groeten,

  Didier

 • Mo - augustus, 2013 reageer

  Beste Didier,

  Voor mijn afstuderen ben ik bezig met kwantitatief onderzoek.

  Ik heb mijn steekproef net niet gehaald.

  Mijn populatie was 813 personen naar wie ik de enquête heb verstuurd. Ik moest 204 respondenten behalen voor een betrouwbaarheid van 90% en een nauwkeurigheid van 5%.

  Uiteindelijk heb ik 192 respondenten behaald. Wat kan ik nu exact over de betrouwbaarheid zeggen?

  Heeft u hier een formule voor?

  Ik hoor het graag.

  Didier Dierckx - augustus, 2013 reageer

  Beste Moniek,

  Hartelijk dank voor uw vraag.

  U werkt met een kleine populatie dus de berekeningswijze is in uw geval net iets verschillend. Er wordt immers een zogenaamde Finite Population Controle op toegepast. De interpretatie is net hetzelfde.

  Margin of Error = [z / (2 * √n)] * √ [(N-n)/(N-1)]

  Voor een betrouwbaarheid van 90% geeft dit ingevuld het volgende resultaat:

  ME = [1,645 / (2 * √192)] * √ [(813-192)/(813-1)]
  ME = [0,0593] * 0,874
  ME = 0,0518

  Voor een betrouwbaarheid van 95% resulteert dit dan in een margin of error van 6,18%.

  Hopelijk helpt dit u verder met uw scriptie.

  Vriendelijke groet,

  Didier

 • Joost - juli, 2013 reageer

  Beste Didier,

  Ik heb een hele specifieke case voor een afdeling binnen een grote non-profit organisatie. Deze afdeling organiseert evenementen binnen de organisatie en heeft als opdrachtgevers enkel een aantal afdelingen binnen de organisatie.

  Na een analyse is de grootte van mijn populatie 32 personen.

  Nu is mijn vraag of ik betrouwbare conclusies kan trekken uit een enquête die enkel verspreid is onder 32 personen, die ook nog eens bekend en geselecteerd zijn.

  Daarnaast ben ik benieuwd wat de minimale respons moet zijn om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

  Alvast ontzettend bedankt.

  Met vriendelijke groet,

  Didier Dierckx - juli, 2013 reageer

  Beste Joost,

  Alvast bedankt voor uw terechte vragen.

  Bij kleine populaties (kleiner dan 5.000) veranderen de formules voor het berekenen van de steekproefgrootte.
  Bij een populatie van 32 personen kan ik echter zeer bondig zijn. Om betrouwbare conclusies te kunnen
  trekken, zult u uw hele populatie moeten bevragen. M.a.w. u heeft een responsgraad van 100% nodig.

  U kan dit narekenen via onderstaande formule:

  n = [N * z² * (p*q)] / [(ME² * (N – 1)) + (z² * (p*q))]

  Bovendien, kan u vanaf een steekproef van 30 personen betrouwbare uitspraken doen over uw gegevens.

  Veel succes!

  Met vriendelijke groeten,

  Didier

 • Carol - juni, 2013 reageer

  Ik wil een studie doen in een dorp. het betreft een kab studie. De populatie is 475. Hoe groot is mijn steekproef?

  Didier Dierckx - juli, 2013 reageer

  Beste Carol,
  Alvast bedankt voor uw vraag. Ik verwijs u graag door naar een blogpost (https://www.checkmarket.com/2013/02/how-to-estimate-your-population-and-survey-sample-size/) waarin aan de hand van een voorbeeld wordt uitgelegd hoe u de grootte van uw panel kan bepalen.
  Het lijkt me echter aangewezen om in uw geval minimaal 230 respondenten te bevragen.
  Met vriendelijke groeten,
  Didier

 • Niek - mei, 2013 reageer

  Beste,

  Ik heb een enquête afgenomen voor mijn scriptie maar moet nu berekenen of deze wel valide is. Hiervoor bestaat een berekening maar deze begrijp ik niet helemaal.
  Ik heb aan 280 bedrijven de enquête gestuurd en van 42 bedrijven reactie gekregen. Naar mijn mening is dit best veel, maar ik moet dit verantwoorden door middel van een berekening.

  Ik hoop dat u me kunt helpen.

  Groet Niek

 • Boris - mei, 2013 reageer

  Geachte heer/mevrouw,

  Ook ik ben op dit moment bezig met mijn afstudeeronderzoek, echter moet ik gaan bekijken hoeveel mensen ik moet onderzoeken op het gebied van nieuwbouwwoningen. Waarbij ik mij heel erg afvraag welke waardes ik waar moet aanhouden? Kan iemand mij hierbij helpen/ondersteunen?

  Vriendelijke groet,

  Boris

  Didier Dierckx - mei, 2013 reageer

  Beste Boris,

  Onderstaande blogpost geeft aan de hand van een case een goed overzicht van de te volgen stappen.

  https://www.checkmarket.com/2013/02/how-to-estimate-your-population-and-survey-sample-size/

  Succes!

  Met vriendelijke groeten,

  Didier

 • Rogier - augustus, 2012 reageer

  Voor mijn afstudeerverslag heb ik een enquete afgenomen bij 193 respondenten met een foutenmarge van 5,93% en een betrouwbaarheidsniveau van 90%. Volgens de formule op uw website is dit voldoende, omdat mijn populatie groter is dan 200.000 man, dus oneindig. Nu wil ik de resultaten interpreteren maar ik snap de relatie tussen de foutenmarge en het betrouwbaarheidsniveau niet helemaal. Ik heb bijvoorbeeld de volgende vraag gesteld:

  Hoeveel geeft u gemiddeld uit per winkelbezoek?
  a. 100,- (20%)
  b. 150,- (25%)
  c. 200,- (25%)
  d. 250,- (30%)

  De percentages achter de antwoorden is de hoeveelheid respondenten die dat antwoord hebben aangekruist. In totaal hebben 137 mensen deze vraag ingevuld. Is het dan zo dat 5,93% van de gehele populatie een ander antwoord geeft, dus in totaal geven 9 mensen dan een ander antwoord? Of is het zo dat het percentage bij ieder antwoord zowel 5,93% naar beneden als naar boven kan afwijken als je het naar de gehele populatie toetrekt? Verder wil ik dan nog graag weten wat die 90% betrouwbaarheidsniveau hiermee te maken heeft. Is het zo dat ik dan kan zeggen dat het 90% zeker is dat bij de gehele populatie een afwijking in het antwoord is van 5,93%?

  Didier - augustus, 2012 reageer

  Het doel van inferentiële statistiek is om op basis van een steekproef zinvolle uitspraken te kunnen doen over de populatie waaruit je de steekproef trekt.

  Ik zal uw vragen beantwoorden aan de hand van uw data, en meer bepaald aan de hand van optie a. 20% van de respondenten in uw steekproef geeft dus aan dat hij/zij € 100 per winkelbezoek uitgeeft. Aan de hand van een foutenmarge van 5,93% (overigens een verre van alledaagse foutenmarge) zal wellicht – als je dezelfde vraag aan heel de populatie stelt – tussen 14,07% (20% – 5,93%) en 25,93% (20% + 5,93%) van de populatie voor optie a kiezen.

  Om te kunnen inschatten hoe groot de kans is dat dit effectief het geval is, hanteer je een betrouwbaarheidsniveau. Kortweg vertelt een betrouwbaarheidsniveau de kans dat de populatiewaarde zich binnen de foutenmarge bevindt. Een 90% betrouwbaarheidsinterval in combinatie met een fouten marge 5,93% betekent dus dat als je 100 steekproeven trekt uit dezelfde populatie dat in 90 gevallen de populatiewaarde effectief zal liggen binnen de foutenmarge van 5,93%.

  Soner - januari, 2014

  Dag Didier,

  Ik ben momenteel bezig met het opstellen van mijn pva.
  Ik heb populatie grootte van 2800 mondzorg patienten.

  kan ik n = [N * z² * (p*q)] / [(ME² * (N – 1)) + (z² * (p*q))] dit gebruiken?

  Mvg,

  Soner

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.