Helpcentrum

Maximum aantal respondenten instellen

Je kan een maximum aantal respondenten en/of aantal completes instellen voor jouw enquête. Van zodra deze limiet bereikt is, sluit de enquête automatisch.

Soorten ‘Bounced’ e-mails

Dit zijn e-mails die naar u teruggezonden worden, omdat zij om één of andere reden niet konden bezorgd worden. Er zijn 2 soorten bounces.

Optimale steekproefgrootte

Het is belangrijk de correcte steekproef te gebruiken. U berekent deze ahv drie parameters: populatiegrootte, foutenmarge en betrouwbaarheidsniveau.

Eigen domein voor enquêtes & rapporten

Gebruik je eigen domein voor enquêtes en rapporten. Dit zal de betrouwbaarheid van je e-mails en enquêtes drastisch verhogen, wat zal leiden tot een hogere response rate.

Herinneringen automatisch versturen

Je kunt 2 verschillende soorten herinneringen sturen voor je enquête. Elke soort kan op een ander tijdstip verzonden worden. Dit tijdstip bepaal je zelf.

Einddatum van een enquête wijzigen

Lees hier hoe je de einddatum van je enquête kunt wijzigen, ook als je deze al gelanceerd hebt (status is dus “live”), via het menu distributie.

Contacten uitschrijven (opt-out)

De uitschrijven optie laat de geadresseerde toe om aan te geven dat hij/zij geen deel meer wenst uit te maken van uw contacten (opt out).

Tips voor herinneringen

Een goede herinnering opstellen is cruciaal voor het responsgehalte dat je herinnering zal teweegbrengen. Net als bij de uitnodiging, zullen het onderwerpveld, de tekst en het design van de herinnering het doorklikpercentage bepalen (hoeveel contacten de link in de enquêteherinnering volgden).

Groepmails

Een groepmail wordt vaak gebruikt om dankberichten of een globale mededeling te versturen naar de contacten van uw enquête in hun eigen taal.

Meerdere antwoordsessies toestaan

Het gekozen distributiekanaal bepaalt of een respondent jouw enquête meer dan eens kan invullen. Dit artikel geeft een overzicht van alle distributiekanalen.